Sandakerveien 52 - Bolig - Planforslag til politisk behandling


Saksnummer 201401351 - Reguleringssak
Mottatt sak 03.02.2014
Status Planforslag

Gnr/Bnr 224/340
Adresse SANDAKERVEIEN 52 
Bydel 3 - SAGENE
Område Åsen rode 2

Søker JM NORGE AS
Tiltakshaver DYRVIK ARKITEKTER AS

Saksbehandler Ingrid Abrahamsen Kjærås, Tlf: 47757464
Avdeling for områdeutvikling


Dokumenter (155) Saksgang (15)
Vis/skjul alle filer   
 174  01.07.2018    Bestemmelse om plassering av takoppbygg Fra JM NORGE AS 
 173  01.07.2018    Bekreftelse på leilighetsfordeling Fra JM NORGE AS 
 171  29.06.2018    Underretning om planforslag oversendt til politisk behandling Til JM NORGE AS 
 170  29.06.2018    Oversendelse av planforslag til politisk behandling Til Byrådsavdeling for byutvikling 
 169  21.06.2018    Svar på spørsmål om riktighet av soldiagram Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 168  20.06.2018    Kommentar til bemerkning fra Vann- og avløpsetaten Fra JM NORGE AS 
 167  15.06.2018    Kommentarer til bemerkninger Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 166  01.06.2018    Om begrensning på BRA Fra JM NORGE AS 
 165  23.05.2018    Revidert planforslag Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 164  23.05.2018    Om reviderte dokumenter- Sandakerveien 52 Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 163  04.05.2018    Revidert dokumentasjon Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 162  04.05.2018    Reviderte dokumentar vil bli sendt Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 161  26.04.2018    Redegjørelse for innsendelse av tilleggsdokumentasjon til revidert planforslag Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 160  19.04.2018    Tilbakemelding og behov for tilleggsdokumentasjon til revidert planforslag Til DYRVIK ARKITEKTER AS 
 159  29.06.2018    Planforslag til politisk behandling Til . 
 158  23.03.2018    Kopi av brev fra Grunnteknikk AS Fra JM Norge AS 
 157  16.03.2018    Revidert planforslag Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 156  06.03.2018    E-postkorrespondanse om uteoppholdsareal med mer Til TORSHUS AS 
 154  15.02.2018    Om referat fra bemerkningsmøte Til JM Norge AS 
 153  16.02.2018    Revidert referat fra bemerkningsmøte Til JM NORGE AS 
 152  12.02.2018    Om rekkefølgebestemmelse Til Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
 151  30.01.2018    Oversendelse av referat fra møte med Bymiljøetaten 16.01.2018 Fra JM NORGE AS 
 150  17.01.2018    Svar på spørsmål om støyprosjektering Fra PLANAKUSTIKK AS 
 149  03.01.2018    Oversendelse av bemerkninger Til JM NORGE AS 
 148  27.12.2017    Uttalelse og krav om offentlig ettersyn Fra Are Eriksen 
 147  21.12.2017    Uttalelse Fra Bymiljøetaten 
 146  18.12.2017    Uttalelse Fra Bydel Sagene 
 145  12.02.2018    Referat fra bemerkningsmøte etter begrenset høring Til JM NORGE AS 
 144  08.12.2017    Søknad om utsatt frist for uttalelse Fra Bymiljøetaten 
 143  30.11.2017    Uttalelse Fra Beboere i Sandakerveien 39, 41 og 43 og Vogts gate 66 Borettslag 
 140  30.11.2017    Uttalelse Fra Byantikvaren 
 139  01.12.2017    Oversendelse av bemerkninger Til JM NORGE AS 
 138  30.11.2017    Uttalelse Fra Bydel Sagene 
 137  30.11.2017    Uttalelse Fra SWECO NORGE AS 
 136  29.11.2017    Uttalelse Fra ANNE MARIE HOVDEN 
 135  30.11.2017    Søknad om utsatt frist Til Bydel Sagene 
 134  28.11.2017    Uttalelse Fra SAMEIET LILLEBORG B6 
 133  27.11.2017    Forespørsel om rystelsesskader Fra KRISTI HAUGEN MORKEN 
 132  26.11.2017    Uttalelse Fra KAI-OVE EVENSEN 
 131  22.11.2017    Uttalelse Fra VOGTS GATE 66 BORETTSLAG 
 130  21.11.2017    Uttalelse til begrenset høring Fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
 129  15.11.2017    Søknad om utsatt frist Fra Bydel Sagene 
 128  17.11.2017    Uttalelse Fra Samarbeidsgruppa Bevar Akerselva Miljøpark 
 127  20.11.2017    Tilbakemelding på planforslag Til JM NORGE AS 
 126  14.11.2017    Varsel om begrenset høring Til DYRVIK ARKITEKTER AS 
 124  06.11.2017    Om støybestemmelse Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 122  22.09.2017    Justering av planforslag Fra JM NORGE AS 
 121  15.09.2017    Varsel om alternativ Til JM NORGE AS 
 120  06.09.2017    E-postkorrespondanse om justert rekkefølgebestemmelse Til Byrådsavdeling for byutvikling 
 119  05.09.2017    Uttalelse Fra Bymiljøetaten 
 118  05.09.2017    Uttalelse Fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
 117  23.08.2017    Uttalelse Fra JM NORGE AS 
 116  26.06.2017    Uttalelse Fra Styret i Sandakerveien 50 
 115  14.06.2017    Representantforslag og vedtak fra Bydel Sagene Fra Bydel Sagene 
 114  16.06.2017    Oversendelse av bemerkninger Til JM NORGE AS 
 113  04.06.2017    Bemerkninger Fra Andreas Bretteville 
 112  02.06.2017    Uttalelse Fra Bydel Sagene 
 111  15.05.2017    Varsel om begrenset høring Til Bydelsutvalget i Bydel Sagene v/bydelsadministrasjonen 
 110  16.05.2017    Varsel om begrenset høring Til GARD GJEISAR KJÆSTAD 
 109  28.03.2017    Kommentarer Fra Samarbeidsgruppa Bevar Akerselva Miljøpark 
 108  28.03.2017    Uttalelse Fra VOGTS GATE 66 BORETTSLAG 
 107  21.03.2017    Planforslag Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 106  16.01.2017    Trekker innsigelsen til reguleringsforslag Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 105  13.01.2017    Informasjon om begrenset høring Til JM NORGE AS 
 104  03.01.2017    Kopi av brev e-post til Fylkesmannen Fra JM NORGE AS 
 103  14.12.2016    Trekker innsigelse Fra NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 
 102  14.12.2016    Kopi av brev til JM Norge Fra NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 
 101  11.01.2017    Referat dialogmøte etter offentlig ettersyn Til DYRVIK ARKITEKTER AS 
 100  02.12.2016    Tilleggsdokumentasjon Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 99  25.11.2016    Revidert utkast til plankart, reguleringsbestemmelser og illustrasjoner Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 98  05.12.2016    Referat møte om rekkefølgekrav Til JM NORGE AS 
 97  27.09.2016    Byggefritt belte mot Akerselva Fra Oslo Elveforum  
 96  02.11.2016    Referat fra bemerkningsmøte Sandakerveien 52 Til DYRVIK ARKITEKTER AS 
 95  02.09.2016    Uttalelse Fra Bydel Sagene 
 93  02.09.2016    Forslagsstillers kommentarer til bemerkninger Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 92  16.08.2016    Uttalelse Fra Bymiljøetaten 
 91  18.08.2016    Oversendelse av bemerkninger og avtale om bemerkningsmøte Til DYRVIK ARKITEKTER AS 
 89  08.08.2016    Uttalelse Fra Fortidsminneforeningen Avdeling Oslo og Akershus, Vøienvolden Gård 
 88  08.08.2016    Uttalelse Fra ØYSTEIN STRANDLI 
 87  08.08.2016    Søknad om utsatt frist Fra Bymiljøetaten 
 86  08.08.2016    Innsigelse Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 85  14.07.2016    Uttalelse Fra Vann- og avløpsetaten 
 84  07.08.2016    Uttalelse Fra Sameiet Lilleborg B6 
 83  04.08.2016    Merknader til forslag til detaljregulering Fra OSLO ELVEFORUM 
 82  02.08.2016    Uttalelse Fra VOGTS GATE 66 BORETTSLAG 
 81  01.08.2016    Uttalelse Fra Renovasjonsetaten 
 80  26.07.2016    Uttalelse Fra Byantikvaren 
 79  22.07.2016    Innsigelse Fra Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst 
 78  18.07.2016    Uttalelse Fra HAFSLUND NETT AS 
 77  28.06.2016    Uttalelse Fra Samarbeidsgruppa Bevar Akerselva Miljøpark 
 76  27.06.2016    Svar på spørsmål vedrørende bemerkningsmøte Til JM NORGE AS 
 75  20.06.2016    Kommentarer til offentlig ettersyn Fra JM NORGE AS 
 74  20.06.2016    Svar på spørsmål om kunngjøring om offentlig ettersyn Til TORSHUS AS 
 73  15.06.2016    Ber om innkalling til bemerkningsmøte Fra JM NORGE AS 
 72  16.06.2016    Uttalelse Fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
 71  09.06.2016    Spørsmål om kunngjøring om offentlig ettersyn Fra TORSHUS AS 
 70  15.06.2016    Forlenget frist offentlig ettersyn Til Bydelsutvalget i Bydel Sagene v/bydelsadministrasjonen 
 69  13.06.2016    Anmodning om utsatt frist for uttalelse Fra Bydel Sagene 
 68  03.06.2016    Vedrørende arealer Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 67  02.06.2016    Vedrørende bestemmelser Til JM NORGE AS 
 66  02.06.2016    Vedtak om planforslag til offentlig ettersyn Til . 
 65  09.06.2016    Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 13.06.2016 til 08.08.2016 Til Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Sagene 
 62  18.03.2016    Planforslag Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 61  18.03.2016    Oppdatert planbeskrivelse Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 60  07.03.2016    Tilleggsopplysninger Fra JM NORGE AS 
 59  02.03.2016    Anmodning om tilleggsopplysninger Til DYRVIK ARKITEKTER AS 
 58  16.02.2016    Utfyllende informasjon til planforslag Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 57  15.02.2016    Innsendt planforslag Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 56  01.02.2016    E-postkorrespondanse om bestemmelser om utnyttelse Til DYRVIK ARKITEKTER AS 
 54  22.01.2016    Tilbakemelding til kommentarer til referat Til DYRVIK ARKITEKTER AS 
 53  21.01.2016    Kommentarer til referat Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 52  25.01.2016    Referat kart og bestemmelsesmøte Sandakerveien 52 Til DYRVIK ARKITEKTER AS 
 51  21.12.2015    Supplerende materiale til kart- og bestemmelsesmøte Fra JM NORGE AS 
 50  11.12.2015    Materiale til kart- og bestemmelsesmøte Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 49  04.12.2015    Bekreftelse Fra Dyrvik arkitekter 
 48  26.11.2015    Tilbakemelding på referatet Fra Dyrvik arkitekter 
 47  07.12.2015    Revidert referat fra dialogmøte- Sandakerveien 52 Til Dyrvik arkitekter 
 46  03.12.2015    Referat dialogmøte 3 Til Dyrvik arkitekter 
 45  04.11.2015    Tilleggsdokumentasjon Fra JM Norge AS 
 44  30.10.2015    Materiale til dialogmøte Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 43  29.09.2015    Anbefalt videre prosess Til Dyrvik arkitekter 
 42  31.08.2015    Kommentarer til referat- Sandakerveien 52 Fra Dyrvik arkitekter 
 41  29.09.2015    Referat dialogmøte alternativ II- Sandakerveien 52 Til JM Norge AS 
 40  19.08.2015    Skisser av alternativ II Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 38  07.08.2015    Tre nye forslag til utbygging Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 36  11.06.2015    Oversender uttalelse fra Byantikvaren Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 35  30.06.2015    Krav om at Lilleborg B6 får varsel Fra Sameie Lilleborg B6 v/ Kjetil Iversen 
 34  12.05.2015    Nytt revidert materiale Fra Dyrvik arkitekter 
 33  12.05.2015    Illustrasjonsmateriale og utvidet notat til planforum Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 32  19.05.2015    Forslagsstillers innspill til dialogmøtereferat Fra JM NORGE AS 
 31  19.05.2015    Kommentarer til dialogmøte Fra JM Norge AS 
 30  18.05.2015    JMs kommentarer til dialogmøte Fra JM Norge AS 
 28  29.04.2015    Kopi av brev til JM Norge AS Fra Samarbeidsgruppa Bevar Akerselva Miljøpark 
 25  16.04.2015    Revidert dokumentasjon til første dialogmøte Fra DYRVIK ARKITEKTER AS 
 24  13.04.2015    Oversendelse av barnetråkksundersøkelse og NVEs innspill om naturfarer Til JM Norge AS 
 23  06.03.2015    Kopi av brev til JM Norge AS Fra Bydel Sagene 
 22  05.03.2015    Oversender innspill fra Norges vassdrags og energidirektorat Fra Byrådsavdeling for byutvikling 
 21  03.03.2015    Kopi av brev til JM Norge Fra Oslo Elveforum 
 20  02.03.2015    Kopi av brev til JM Norge AS Fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
 19  04.02.2015    Vedrørende ekstern arkitekt Fra J.M. Entreprenør 
 18  04.02.2015    Varsel om oppstart av planarbeid Fra J.M. Entreprenør 
 17  23.01.2015    Varslingsliste Til J.M. Entreprenør 
 16  04.11.2014    Oversendelse av barnetråkk i Sagene bydel Fra Bydel Sagene 
 15  16.06.2014    Vedlegg til referat Fra Arkitektfirmaet C. F. Møller Norge AS 
 14  06.05.2014    PBEs område- og prosessavklaring etter planforum Til / 
 12  13.05.2014    Invitasjon til oppstartsmøte Til Arkitektfirmaet C. F. Møller Norge AS 
 11  30.04.2014    PBEs område- og prosessavklaring Til  
 10  20.02.2014    Uttalelse Fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
 9  19.02.2014    Uttalelse Fra Bymiljøetaten 
 8  13.02.2014    Uttalelse Fra Byantikvaren 
 7  17.02.2014    Uttalelse Fra Bydel Sagene 
 5  24.03.2014    PBEs område- og prosessavklaring til oppstartsmøte Til . 
 3  03.02.2014    Bestilling av oppstartsmøte Til Byantikvaren 
 2  03.02.2014    Foreløpig svar Til Arkitektfirmaet C. F. Møller Norge AS 
 1  31.01.2014    Bestilling av oppstartsmøte Fra Arkitektfirmaet C. F. Møller Norge AS 
Vis/skjul alle filer   I denne saken er 437 filer elektronisk tilgjengelig.

Åpne utskriftsvennlig versjon av denne siden