Stikkordarkiv: Vaterlands bru – Bjørvika

Sørenga bør få fergeforbindelse fra Sukkerbiten

I brev av 11. september 2018 til Samferdsels- og miljøkomiteen har Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner foreslått å styrke kollektivbetjeningen av Sørenga med ferge og flere bussavganger. Jf. at kollektivtilbudet til Sørenga i dag er dårlig, samtidig som Sørenga … Les videre

Skrevet i Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Vil legge tilbygg til bussterminalen oppå Akerselva

Akershus KollektivTerminaler (AKT) v/tegn_3 har nabovarslet et forslag til utvidelse, ombygging og oppgradering av bussterminalen i Galleri Oslo. De foreslår å utvide terminalbygget mot nord, legge tilbygget oppå Akerselvas tvillingkulvert og å bygge igjen deler av åpningen langs Nylandsveien (brua) … Les videre

Skrevet i Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Byrådet bør forkaste planforslaget for Oslo Plaza

PBE vil tillate et 30 m høyt bygg i sørenden av Vaterlandsparken, kun 6–7 m fra Akerselva (alternativ 2). Utbygger ønsker å bygge dobbelt så høyt (alternativ 1A). Begge alternativene vil skyggelegge Akerselva, Vaterlandsparken og områdene øst for elva i … Les videre

Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum

Plan- og bygningsetaten (PBE) har lagt fram et foreløpig utkast til handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum. Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et felles merknadsbrev datert 16. mai 2017 gitt en grundig tilbakemelding med merknader til handlingsprogrammets overordnede … Les videre

Skrevet i Rapporter og planer, Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Legg igjen en kommentar

Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza)

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner sendte 20. april 2016 et omfattende merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om planforslaget med KU for Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza). «Innledningsvis vil vi beklage at vi har sett oss nødt til å … Les videre

Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Pæling og utlegging av masser ved Akerselvas utløp

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) sendte den 3. desember 2015 et brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus om pæling og utlegging av masser ve Akerselvas utløp. Du kan lese brevet her: Søknad om pæling og utlegging av masser ved Akerselvas … Les videre

Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Legg igjen en kommentar

Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza)

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner sendte 5. mai 2015 et merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om forslaget til detaljregulering og KU for Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza). Du kan lese hele brevet her: Sonja Henies plass 3 – … Les videre

Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Oslo S – gangkulvert langs Akerselva

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner skrev den 29. desember 2014 et brev til Byrådsavdelingen for byutvikling hvor det ble bedt om en tilleggsutredning om spørsmålet om gangkulvert langs Akerselva under jernbanens sporområde. Du kan lese hele brevet her: Utredningsprogram … Les videre

Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Planprogram for ny bussterminal

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner skrev 14. april 2014 et innspillsbrev til Plan- og bygningsetaten om planprogrammet for ny bussterminal, Biskop Gunnerus’ gate 14 B og ny jernbanestasjon/stasjonshall på Oslo S. Du kan lese hele innspillsbrevet her: Planprogram Oslo … Les videre

Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Munchmuseum i Bjørvika

Oslo Elveforum har den 16. desember 2013 sendt brev til Plan- og bygningsetaten om forslaget til detaljregulering med konsekvensutredning for nytt Munchmuseum i Bjørvika. Les brevet her: Munchmuseet – Merknadsbrev 16.12.2013 Vedlegg: Munchmuseum – Alternativt plankart – Oslo Elveforum

Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Legg igjen en kommentar