Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Universell utforming

Utbedring av turvei ved Lillogata

Foto Else M. Skarheim Vi trenger gode turveier Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) støtter intensjonen om gode turveier med universell utforming i Akerselva miljøpark der det kan gjøres uten vesentlig å forringe verdifull natur. Gruslegging av den aktuelle turveistrekningen har vært et ønske fra mange ettersom fuktige[…]

Rull til toppen