Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Treschows gate

Både byggehøyde og volum bør reduseres i Treschows gate 16

Byrådet går inn for skole, flerbrukshall og ungdomstiltak i Treschows gate 16 (det gamle lageret til Lilleborg). Dette er en stor seier for alle som har argumentert mot forslaget om å bygge boliger på området. Byrådet avviser boligforslaget (alternativ 1) til fordel for Plan- og bygningsetatens[…]

Treschows gate 16 bør opparbeides som friområde

– Helst hadde vi sett at kommunen eksproprierer hele eiendommen og opparbeider et sammenhengende grøntdrag mellom Treschows gate og Akerselva. Subsidiært kan vi støtte omregulering til skoleformål med brede byggefrie belter mot Akerselva. Dette skriver Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) og Oslo Elveforum i et grundig merknadsbrev[…]

Treschows gate 16: Boliger, skole eller friområde?

 Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) inviterer til: Åpent møte torsdag 27. oktober kl. 1830 kantina i Treschows Hus, Treschows gate 2 Det vil bli innledninger og diskusjon om det omstridte forslaget til omregulering av Lilleborgs tidligere lager i Treschows gate 16. Området ligger helt inntil Akerselva i[…]

Treschows gate 16 – uttalelse om byggeplanene

I november 2015 sendte Plan- og bygningsetaten ut på offentlig ettersyn et forslag til detaljregulering av Treschows gate 16 og Bentsebrugata 17 C.  Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner skrev et omfattende merknadsbrev. Les hele brevet her: Treschows gate 16 – Merknadsbrev 21. desember 2015

Treschows gate 16

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner utarbeidet i februar 2014 et omfattende oppstartsinnspill til byggeplanene i Treschows gate 16. Les dokumentet her: Treschows gate 16 – Oppstartsinnspill – 10.02.2014 Kartskisse: Treschows gate 16 – Vedlegg oppstartsinnspill

Rull til toppen