Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Storgata

Storgata skal bli kollektivgate

Storgata står foran en omfattende oppgradering på strekningen mellom Kirkeristen og Nybrua. Bymiljøetaten foreslår å omregulere Storgata til kollektivgate, utvide fortau i Pløens gate og tilrettelegge for sykkelvei langs Akerselva. Planforslagets hensikt er å legge til rette for bedre framkommelighet for kollektivtransport og gående ved å[…]

Rull til toppen