Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Stamnett Oslo

Å legge beslag på hele Bjølsendumpa er uakseptabelt

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i et fellesbrev av 18. mai 2021 til Plan- og bygningsetaten sendt inn merknader knyttet til Bjølsenområdet og til avgrensningen av planområdet (stamnett for ny vannforsyning Oslo). I brevet påpeker foreningene bl.a. at på Bjølsen er alternativ B2 øst[…]

Rull til toppen