Stikkordarkiv: Sonja Henies Plass

Oslo Spektrum bør ikke påbygges, men fredes etter kulturminneloven

Oslo Spektrum Arena ANS foreslår å omregulere Sonja Henies plass 2 (Oslo Spektrum). Hensikten med planforslaget er å legge til rette for et nytt tilbygg med kongressenter og et høyhus på 117 meter med kontorer. I et merknadsbrev til Plan- og … Les videre

Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Legg igjen en kommentar

Oslo Spektrum bør ikke påbygges, men fredes etter kulturminneloven

– Oslo Spektrum bør ikke påbygges, men fredes etter kulturminneloven. Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et felles innspillsbrev til LPO Arkitekter AS datert 18. juli 2018. Fellesbrevet er et innspill til oppstart av detaljregulering og … Les videre

Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Legg igjen en kommentar

«Tidenes ansvarsfraskrivelse!»

Ordene falt i bystyresalen 13. juni under bystyrets behandling av forslaget til detaljregulering for Sonja Henies plass 3 mfl. (Oslo Plaza). Det var Espen Ophaug (V) som ytret dem etter at Beate Folkestad Habhab (MDG) fra talerstolen hadde gitt V … Les videre

Skrevet i Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Legg igjen en kommentar

Oslo Plaza bør ikke utvides

I et felles brev av 31. desember 2017 til Byrådsavdeling for byutvikling kommenterer Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) Plan- og bygningsetatens (PBE) brev av 20. desember til byrådsavdelingen om blant annet solforholdene i Vaterlandsparken og på østsiden … Les videre

Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Legg igjen en kommentar

Byrådet bør forkaste planforslaget for Oslo Plaza

PBE vil tillate et 30 m høyt bygg i sørenden av Vaterlandsparken, kun 6–7 m fra Akerselva (alternativ 2). Utbygger ønsker å bygge dobbelt så høyt (alternativ 1A). Begge alternativene vil skyggelegge Akerselva, Vaterlandsparken og områdene øst for elva i … Les videre

Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Akerselva bør åpnes langs østsiden av Oslo Plaza

– Dersom Plan- og bygningsetaten skulle konkludere med å anbefale en høyere utnyttelse av eiendommen Sonja Henies plass 3 enn i dag, bør kommunen gjennom rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale og som et minimum stille krav til utbygger om at Akerselva skal … Les videre

Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Legg igjen en kommentar

Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza)

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner sendte 20. april 2016 et omfattende merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om planforslaget med KU for Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza). «Innledningsvis vil vi beklage at vi har sett oss nødt til å … Les videre

Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza)

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner sendte 5. mai 2015 et merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om forslaget til detaljregulering og KU for Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza). Du kan lese hele brevet her: Sonja Henies plass 3 – … Les videre

Skrevet i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Legg igjen en kommentar