Stikkordarkiv: Sannerbrua – Vaterlands bru

Brenneriveien 11: Nå er det opp til byrådet

Ved offentlig ettersyn høsten 2017 ønsket Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus  (SiO) å bygge 311 studentboliger, med næringslokaler i 1. etasje, i alt 13 000 m2, i seks nye bygg i Brenneriveien 11. SiOs planforslag Etter offentlig ettersyn har SiO redusert … Les videre

Skrevet i Sannerbrua - Vaterlands bru, Ukategorisert | Merket med , | Legg igjen en kommentar

– Trikkeholdeplassen mellom Olaf Ryes plass og Nybrua må beholdes

Plan- og bygningsetaten har sendt Bymiljøetatens forslag om å omregulere Thorvald Meyers gate til kollektivgate og Grüners gate til gatetun/gågate ut på høring. Hensikten med planforslaget er å sikre bedre fremkommelighet for trikk og bedre forhold for gående og byliv. … Les videre

Skrevet i Sannerbrua - Vaterlands bru, Torshovbekken, Uttalelser | Merket med , | Legg igjen en kommentar

– Almetrærne i Sannergata 1-3 trenger en luftsikringsplan

På grunn av feil opplysninger om bruttoareal og høydeangivelser i tidligere utsendte høringsdokumenter, har planforslaget for Sannergata 1-3 vært på begrenset høring. Planområdet ligger helt inn til Paulus sykehjem og friområdet mot elva innenfor Akerselva Miljøpark. Byutviklingskomiteen som skal behandle … Les videre

Skrevet i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Sannergata 1-3: Almetrærne må sikres ved utbygging

Onsdag 19. april 2017 klokka 0950 skal bystyrets byutviklingskomité på befaring i forbindelse med komiteens behandling av forslag til detaljregulering for Sannergata 1–3. Reguleringsområdet ligger helt inn til Paulus sykehjem og friområdet mot elva innenfor Akerselva Miljøpark. Byutviklingskomiteen kan velge … Les videre

Skrevet i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Brenneriveien 11: For stort, for høyt og for tett på elva!

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har kjøpt Brenneriveien 11 på Grünerløkka og ønsker å bygge 350 studenthybler på dette attraktive området, som grenser til Akerselva rett sør for Grünerbrua. På tomteområdet ligger det i dag en industribygning fra 1967, … Les videre

Skrevet i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Friområdet og trærne langs Akerselva må sikres ved utbygging av Sannergata 1-3

Plan- og bygningsetaten (PBE) har sendt ut på begrenset høring forslag om endringer i reguleringsbestemmelsene for utbygging av Sannergata 1-3. Det er Arcasa arkitekter som har utarbeidet forslag med Stor-Oslo Eiendom som oppdragsgiver. PBE har utarbeidet et alternativt planforslag, bl.a. med redusert … Les videre

Skrevet i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Dælenenga idrettsplass – Seilduksgata 30

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner sendte den 1. mars 2016 et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om forslaget til detaljregulering for Dælenenga idrettsplass. Planforslaget er lagt fram i to alternativer: 1) Riving av eksisterende klubbhus og bygging av … Les videre

Skrevet i Torshovbekken, Uttalelser | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Sannergata 1-3

Miljøforeningen Akerselvas Venner og Oslo Elveforum sendte i oktober 2014 et elles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om forslaget til detaljregulering av Sannergata 1-3. Les hele dokumentet her: Sannergata 1-3 – 10.10.2014  

Skrevet i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Sannergata 3

Sannergata 3 – 03.02.2014

Skrevet i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Sannergata 1-3

Den 3. februar 2014 sendte Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) et felles brev til ARCASA arkitekter AS om detaljregulering av Sannergata 3. Les brevet her: sannergata-1-3-03-02-2014

Skrevet i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Legg igjen en kommentar