Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Nedre Vøyenfall

Den planlagte tunnelportalen ved Mølleparken flyttes etter sterk kritikk

I forbindelse med at det skal bygges ny vannforsyning til Oslo, er det planlagt en rømningstunnel i Mølleparken. Ved offentlig ettersyn var Bydel Sagene, Byantikvaren og Bymiljøetaten sterkt kritiske til forslaget om å legge tunnelportalen i Mølleparken helt inntil Akerselva ved Nedre Vøyenfall. Dette er en kritikk[…]

Rull til toppen