Stikkordarkiv: Maridalsveien

– Byggehøydene må ned i Maridalsveien 319

Maridalsveien 319-321 AS foreslår å omregulere Maridalsveien 319 fra byggeområde  forretning/industri og kontor med tilhørende anlegg til kontor. Hensikten med  planforslaget er å legge til rette for et nytt kontorbygg.  Tåsentunnelen og naturområdet foreslås sikret gjennom hensynssoner. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget, … Les videre

Skrevet i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Gangforbindelsene fra Maridalsveien ned til Akerselva bør utbedres

Selvaag Eiendom AS ønsker å omregulere Maridalsveien 319–321 til næring/kontor. Eiendommen ligger langs østsiden av Maridalsveien, mellom Ring 3 og Get-bygget. Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i et felles brev av 5. juni 2019 kommet med innspill i … Les videre

Skrevet i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Byarkivet bør ikke påbygges!

I et brev av 11. mars 2019 om forslag til detaljregulering for Maridalsveien 3 fraråder Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at Byarkivet påbygges med to etasjer i høyden. Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som foreslår påbygget. Plan- og … Les videre

Skrevet i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Maridalsveien 22

Den 11. september 2002 sendte Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) med kommentarer til forslaget til reguleringsplan for Maridalsveien 22. Les brevet her: Maridalsveien 22 – 11.09.2002

Skrevet i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Maridalsveien 215

Den 9. mars 1999 sendte Miljøforeningen Akerselvas Venner et merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om konsekvensutredning for Maridalsveien 215. Les brevet her: Maridalsveien 215 – 09.03.1999

Skrevet i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Maridalsveien 29 – nye lokaler for Arkitekthøgskolen i Oslo

De 14. desember 1998 sendte Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) med kommentarer til forslaget til reguleringsplan for Maridalsveien 29. Les brevet her: Maridalsveien 29 – 14.12.1998  

Skrevet i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Legg igjen en kommentar