Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Lillogata

Lillogata 5

Den 6. november 2001 sendte Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) et merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om forslaget til reguleringsplan for Lillogata 5. MAV støtter forlaget om å omregulere Lillogata 5 til boligformål, men under forutsetninger. Les hele brevet her: Lillogata 5 – 06.11.2001    

Rull til toppen