Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Hausmanns gate

Hausmanns gate 16

Den 17. november 2000 sendte Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) et brev til A38 Arkitekter as med kommentarer til forhåndsvarselet om omregulering av Hausmanns gate 16 fra offentlig bygning (trafostasjon) til byggeområde for boliger, kontor, forretning, undervisning og bevertning. Les brevet her: Hausmanns gate 16 – 17.11.2000

Rull til toppen