Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Hans Nielsen Hauges gate

Hans Nielsen Hauges gate 43 (Maxbo)

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner sendte 22. februar 2016 et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om forslaget til detaljregulering for Hans Nielsen Hages gate 43. Du kan lese hele brevet her: Hans Nielsen Hauges gate 43 – 22.02.2016  

Rull til toppen