Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Gjerdrums vei

Nye studentboliger i Nydalen

På vegne av tiltakshaver, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), har Arcasa Arkitekter AS  søkt om rammetillatelse for oppføring av tre studentblokker ved Gjerdrums vei 10 i Nydalen. I tillegg bygges to eldre bygg om til studentboliger. Byggeområdet grenser mot Akerselva og eldre industribebyggelse i Nydalen. I[…]

Rull til toppen