Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Frysjaparken

FRYSJAPARKEN

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) uttalte seg til den veiledende planen for Frysja (VPOR Frysja) 2. februar 2015. Se egen artikkel. Det aktuelle reguleringsforslag omfatter områdene vest for Frysjaveien – og berører derfor ikke Akerselvas nærmeste område. Planen er likevel av interesse for foreningen mht. å ivareta siktlinjer[…]

Rull til toppen