Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Handlingsplan 2023

MAVs formål er å arbeide for

 • å bevare, gjenopprette og videreutvikle et variert, levende og naturlig miljø for mennesker, flora og fauna i Akerselva og området langs elva, samt stimulere folks interesse for Akerselva
 • å sikre elva og elvedalen som en blågrønn lunge med et bredt og sammenhengende park- og naturbelte fra os til os, med gode turveier og gangstier både langs og på tvers av elva, samt stimulere til bærekraftig og balansert bruk av området
 • at ny bebyggelse legges i god avstand fra elva, at byggehøydene holdes nede, at viktige utsyn og siktkorridorer ivaretas, og at kultur- og industriminnene i og langs elva sikres
 • å gjenåpne lukkede elvepartier og sidebekker.

MAV skal realisere formålet gjennom å

 • avgi høringssvar i plan- og byggesaker som påvirker Akerselva miljøpark
 • bygge opinion for å påvirke utfallet i saker som har vesentlig betydning for Akerselva Miljøpark
 • arbeide for å gjenåpne nedre del av Akerselva, lage turvei forbi Bjølsenfossen og styrke vernet av Akerselva Miljøpark
 • formidle kunnskap om det biologiske mangfoldet og naturverdier langs og i Akerselva og hvordan disse bør beskyttes og utvikles
 • jevnlig oppdatere organisasjonens webside, Facebook- og Instagram-kontoer og
  sende ut nyhetsbrev med relevant informasjon
 • verve nye medlemer slik at MAV har minst 350 enkeltpersoner og 20 sammenslutninger og virksomheter som medlemmer ved utgangen av året
 • gjøre tiltak for i større grad å verve yngre medlemmer
 • aktivisere flere medlemmer i aktiviteter, undergrupper og aktuelle saker
 • utprøve nye tiltak og andre samarbeidspartnere for å styrke formålet og nå videre ut
 • arrangere minst to åpne møter i tillegg til årsmøtet
 • arrangere minst fire åpne guidete elvevandringer
 • videreutvikle og styrke kontakten med historielagene, brukerforeninger, bydelene, bedrifter, kultur- og utdanningsinstitusjoner langs Akerselva
 • delta i Oslo Elveforum (OE) og Oslo og Omland Friluftsråd (OOF

Vedtatt på årsmøtet 20. mars 2023

Rull til toppen