Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Formål

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) skal arbeide for å bevare, gjenopprette og videreutvikle et variert, levende og naturlig miljø for mennesker, flora og fauna i Akerselva og området langs elva, samt stimulere folks interesse for Akerselva.

MAV skal arbeide for å sikre elva og elvedalen som en blågrønn lunge med et bredt og sammenhengende park- og naturbelte fra os til os, med gode turveier og gangstier både langs og på̊ tvers av elva, samt stimulere til bærekraftig og balansert bruk av området.

MAV skal arbeide for at ny bebyggelse legges i god avstand fra elva, at byggehøydene holdes nede, at viktige utsyn og siktkorridorer ivaretas, og at kultur- og industriminnene i og langs elva sikres.

MAV skal arbeide for å gjenåpne lukkede elvepartier og sidebekker.

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) ble stiftet i 1991, og feiret i 2016 sitt 25-årsjubileum. MAV er medlem av Oslo Elveforum.

Rull til toppen