Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Linker

Statistikk og dokumentasjon

Sanntids vannføring i Sildre

Naturverdier i Naturbase (Søk med «Akerselva, Oslo»)

Regulerings- og byggesaker i Oslo kommune Plan og bygningsetaten

Offentlig saksbehandling einnsyn

Reguleringskart Oslo

Artsobservasjoner registrere og finne arter

Artsdatabanken med arts- og naturtypeinformasjon med rødlister og arter med risiko

Faktaark Oslos byvassdrag

Slik bevarer du kantvegetasjonen Informasjonsbrosjyre fra Bymiljøetaten

Natur og fritid

Akerselva Sportsfiskerforening på Facebook

Akerselva Padleklubb (APK)

Akerselva Trebåtforening

Bærum Elveforum (BE)

Oslo Elveforum (OE)

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF)

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA)

Oslofjordens Friluftsråd (OF)

Norsk Friluftsliv (NF)

Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA)

SABIMA paraplyorganisasjon for biologiske foreninger i Norge

Oslo kommune og statlige etater

Byantikvaren (BYA)

Bymelding – meld om forurensing, avfall og annet

Bymiljøetaten (BYM)

Byråd for byutvikling

Byråd for miljø og samferdsel

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Plan- og bygningsetaten (PBE)

Vann- og avløpsetaten (VAV)

Historie- og kulturminneforeninger

Arbeidermuseet

Digitalt Museum. Bilder fra Akerselva

Enerhaugen, Grønland & Tøyen historielag

Fortidsminneforeningen

Gamlebyen Historielag

Grünerløkka historielag

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen

Maridalens venner

Oslobilder

Oslo Byes Vel

Sagene Torshov Historielag

Andre

Akerselva Friluftsmuseum

Hønse-Lovisas Hus

Oslo Velforbund

Akerselva Næringsforening

Mad Goats

Grønland Bjørvika Regatta

Vak fluefiskeforretning

Rull til toppen