Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Linker

Statistikk og dokumentasjon

Sanntids vannføring i Sildre

Naturverdier i Naturbase (Søk med «Akerselva, Oslo»)

Regulerings- og byggesaker i Oslo kommune Plan og bygningsetaten

Offentlig saksbehandling einnsyn

Reguleringskart Oslo

Artsobservasjoner registrere og finne arter

Artsdatabanken med arts- og naturtypeinformasjon med rødlister og arter med risiko

Faktaark Oslos byvassdrag

Slik bevarer du kantvegetasjonen Informasjonsbrosjyre fra Bymiljøetaten

Natur og fritid

Oslo Elveforum (OE)

Bærum Elveforum (BE)

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF)

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA)

Oslofjordens Friluftsråd (OF)

Maridalens venner

Norsk Friluftsliv (NF)

Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA)

SABIMA paraplyorganisasjon for biologiske foreninger i Norge

Akerselva Sportsfiskerforening på Facebook

Akerselva Padleklubb (APK)

Akerselva Trebåtforening

Oslo kommune og statlige etater

Vann- og avløpsetaten (VAV)

Byantikvaren (BYA)

Byråd for miljø og samferdsel

Bymiljøetaten (BYM)

Byråd for byutvikling

Plan- og bygningsetaten (PBE)

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Historie- og kulturminneforeninger

Oslo Byes Vel

Fortidsminneforeningen

Arbeidermuseet

Oslobilder

Enerhaugen, Grønland & Tøyen historielag

Gamlebyen Historielag

Grünerløkka historielag

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen

Sagene Torshov Historielag

Andre

Hønse-Lovisas Hus

Oslo Velforbund

Akerselva Næringsforening

Mad Goats

Grønland Bjørvika Regatta

Vak fluefiskeforretning

Rull til toppen