Kategoriarkiv: Vaterlands bru – Bjørvika

Oslo Plaza bør ikke utvides

I et felles brev av 31. desember 2017 til Byrådsavdeling for byutvikling kommenterer Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) Plan- og bygningsetatens (PBE) brev av 20. desember til byrådsavdelingen om blant annet solforholdene i Vaterlandsparken og på østsiden … Les videre

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Skriv en kommentar

Vil legge tilbygg til bussterminalen oppå Akerselva

Akershus KollektivTerminaler (AKT) v/tegn_3 har nabovarslet et forslag til utvidelse, ombygging og oppgradering av bussterminalen i Galleri Oslo. De foreslår å utvide terminalbygget mot nord, legge tilbygget oppå Akerselvas tvillingkulvert og å bygge igjen deler av åpningen langs Nylandsveien (brua) … Les videre

Publisert i Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Skriv en kommentar

Byrådet bør forkaste planforslaget for Oslo Plaza

PBE vil tillate et 30 m høyt bygg i sørenden av Vaterlandsparken, kun 6–7 m fra Akerselva (alternativ 2). Utbygger ønsker å bygge dobbelt så høyt (alternativ 1A). Begge alternativene vil skyggelegge Akerselva, Vaterlandsparken og områdene øst for elva i … Les videre

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Skriv en kommentar

Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum

Plan- og bygningsetaten (PBE) har lagt fram et foreløpig utkast til handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum. Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et felles merknadsbrev datert 16. mai 2017 gitt en grundig tilbakemelding med merknader til handlingsprogrammets overordnede … Les videre

Publisert i Rapporter og planer, Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Skriv en kommentar

– Skrot forslaget og start med blanke ark!

Entra ASA planlegger et høyhus på 107 meter ved Vaterlandsparken på tomta som i dag huser hovedkontoret til Fellesforbundet med adresse Lilletorget 1. I et felles innspillsbrev datert 23. februar 2017 fra Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) til oppstart … Les videre

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Skriv en kommentar

Skate-anlegg på Olafiaplassen?

Bør det bygges et såkalt street skate-anlegg ved Vaterlands bru? På vegne av Bymiljøetaten har Hjellnes Consult bedt Plan- og bygningsetaten (PBE) om forhåndskonferanse i forbindelse med planlegging av et skate-anlegg i friområdet mellom Akerselva og Nylandsveien på deler av … Les videre

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Skriv en kommentar

Akerselva bør åpnes langs østsiden av Oslo Plaza

– Dersom Plan- og bygningsetaten skulle konkludere med å anbefale en høyere utnyttelse av eiendommen Sonja Henies plass 3 enn i dag, bør kommunen gjennom rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale og som et minimum stille krav til utbygger om at Akerselva skal … Les videre

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Skriv en kommentar

Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza)

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner sendte 20. april 2016 et omfattende merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om planforslaget med KU for Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza). “Innledningsvis vil vi beklage at vi har sett oss nødt til å … Les videre

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Skriv en kommentar

Pæling og utlegging av masser ved Akerselvas utløp

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) sendte den 3. desember 2015 et brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus om pæling og utlegging av masser ve Akerselvas utløp. Du kan lese brevet her: Søknad om pæling og utlegging av masser ved Akerselvas … Les videre

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Skriv en kommentar

Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza)

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner sendte 5. mai 2015 et merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om forslaget til detaljregulering og KU for Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza). Du kan lese hele brevet her: Sonja Henies plass 3 – … Les videre

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Skriv en kommentar