Kategoriarkiv: Vaterlands bru – Bjørvika

Byrådet bør forkaste planforslaget for Oslo Plaza

PBE vil tillate et 30 m høyt bygg i sørenden av Vaterlandsparken, kun 6–7 m fra Akerselva (alternativ 2). Utbygger ønsker å bygge dobbelt så høyt (alternativ 1A). Begge alternativene vil skyggelegge Akerselva, Vaterlandsparken og områdene øst for elva i … Les videre

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Skriv en kommentar

Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum

Plan- og bygningsetaten (PBE) har lagt fram et foreløpig utkast til handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum. Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et felles merknadsbrev datert 16. mai 2017 gitt en grundig tilbakemelding med merknader til handlingsprogrammets overordnede … Les videre

Publisert i Rapporter og planer, Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Skriv en kommentar

– Skrot forslaget og start med blanke ark!

Entra ASA planlegger et høyhus på 107 meter ved Vaterlandsparken på tomta som i dag huser hovedkontoret til Fellesforbundet med adresse Lilletorget 1. I et felles innspillsbrev datert 23. februar 2017 fra Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) til oppstart … Les videre

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Skriv en kommentar

Skate-anlegg på Olafiaplassen?

Bør det bygges et såkalt street skate-anlegg ved Vaterlands bru? På vegne av Bymiljøetaten har Hjellnes Consult bedt Plan- og bygningsetaten (PBE) om forhåndskonferanse i forbindelse med planlegging av et skate-anlegg i friområdet mellom Akerselva og Nylandsveien på deler av … Les videre

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Skriv en kommentar

Akerselva bør åpnes langs østsiden av Oslo Plaza

– Dersom Plan- og bygningsetaten skulle konkludere med å anbefale en høyere utnyttelse av eiendommen Sonja Henies plass 3 enn i dag, bør kommunen gjennom rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale og som et minimum stille krav til utbygger om at Akerselva skal … Les videre

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Skriv en kommentar

Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza)

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner sendte 20. april 2016 et omfattende merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om planforslaget med KU for Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza). “Innledningsvis vil vi beklage at vi har sett oss nødt til å … Les videre

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Skriv en kommentar

Pæling og utlegging av masser ved Akerselvas utløp

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) sendte den 3. desember 2015 et brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus om pæling og utlegging av masser ve Akerselvas utløp. Du kan lese brevet her: Søknad om pæling og utlegging av masser ved Akerselvas … Les videre

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Skriv en kommentar

Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza)

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner sendte 5. mai 2015 et merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om forslaget til detaljregulering og KU for Sonja Henies plass 3 (Oslo Plaza). Du kan lese hele brevet her: Sonja Henies plass 3 – … Les videre

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Skriv en kommentar

Oslo S – gangkulvert langs Akerselva

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner skrev den 29. desember 2014 et brev til Byrådsavdelingen for byutvikling hvor det ble bedt om en tilleggsutredning om spørsmålet om gangkulvert langs Akerselva under jernbanens sporområde. Du kan lese hele brevet her: Utredningsprogram … Les videre

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Skriv en kommentar

Planprogram for ny bussterminal

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner skrev 14. april 2014 et innspillsbrev til Plan- og bygningsetaten om planprogrammet for ny bussterminal, Biskop Gunnerus’ gate 14 B og ny jernbanestasjon/stasjonshall på Oslo S. Du kan lese hele innspillsbrevet her: Planprogram Oslo … Les videre

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Skriv en kommentar