Kategoriarkiv: Torshovbekken

Dælenenggata 39 bør beholdes som friområde

Oslo kommune ved boligbygg har bestilt oppstartsmøte for bygging av omsorgsboliger i Dælenenggata 39. Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et felles innspillsbrev datert 20. juni 2019 uttalt seg kritisk til byggeprosjektet. De to foreningene skriver at … Les videre

Skrevet i Torshovbekken | Legg igjen en kommentar

Torshovbekken bør gjenåpnes fra Årvoll til Sinsen

Statens vegvesen har varslet oppstart av planarbeid for gang- og sykkelvei langs nordsiden av Trondheimsveien fra Årvoll skole til Sinsen. Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i et felles brev til Statens vegvesen støttet forslaget om å etablere separat … Les videre

Skrevet i Torshovbekken | Merket med | Legg igjen en kommentar

Gjenåpning av Torshovbekken. Muligheter og utfordringer

Torshovbekken er en av Akerselvas to klart største sidebekker. Torshovbekken, også kalt Rodeløkkbekken og Disenbekken, er 5 km lang. Torshovbekken har sine kilder i Grefsensåsen. Den er fortsatt kun et lite bekkesig der den forsvinner under Ymers vei 17. Herfra … Les videre

Skrevet i Presentasjoner, Torshovbekken | Merket med | Legg igjen en kommentar

– Trikkeholdeplassen mellom Olaf Ryes plass og Nybrua må beholdes

Plan- og bygningsetaten har sendt Bymiljøetatens forslag om å omregulere Thorvald Meyers gate til kollektivgate og Grüners gate til gatetun/gågate ut på høring. Hensikten med planforslaget er å sikre bedre fremkommelighet for trikk og bedre forhold for gående og byliv. … Les videre

Skrevet i Sannerbrua - Vaterlands bru, Torshovbekken, Uttalelser | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Gjenåpning av Torshovbekken må på dagsorden

Torshovbekken bør gjenåpnes langs Hans Nielsen Hauges gate fra Muselunden til Torshovdalen. Dette skriver Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) i et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten (PBE) om forslaget til detaljregulering for Hans Nielsen Hauges gate … Les videre

Skrevet i Torshovbekken, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Torshovbekken bør gjenåpnes fra Schous plass til Nybrua

Norconsult, Norges største rådgiverbedrift med store oppdrag innen samfunnsplanlegging og prosjektering, har på oppdrag for Bymiljøetaten lagt ut på høring et forslag om at Thorvald Meyersgate på Grünerløkka skal omreguleres fra kjørevei til kollektivgate. Hensikten er blant annet å bedre … Les videre

Skrevet i Torshovbekken, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Hans Nielsen Hauges gate 50

Miljøforeningen Akerselvas Venner sendte 6. juni 2016 et innspillsbrev til White Arkitekter AB vedrørende oppstart av planarbeidet for Hans Nielsen Hauges gate 50. Du kan lese hele brevet her: Hans Nielsen Hauges gate 50 – 06.06.2016

Skrevet i Torshovbekken, Uttalelser | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Dælenenga idrettsplass – Seilduksgata 30

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner sendte den 1. mars 2016 et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om forslaget til detaljregulering for Dælenenga idrettsplass. Planforslaget er lagt fram i to alternativer: 1) Riving av eksisterende klubbhus og bygging av … Les videre

Skrevet i Torshovbekken, Uttalelser | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Behovsnotat om Torshovbekken og Akerselva Miljøpark

Etter at Bymiljøetaten arrangerte en workshop om KVU Grünerløkka i januar 2016, har Miljøforeningen Akerselvas Venner sett behovet for å sende Bymiljøetaten et omfattende og grundig «behovsnotat». Du kan lese hele notatet her: KVU Grünerløkka – 26. januar 2016  

Skrevet i Torshovbekken, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar