Kategoriarkiv: Sannerbrua – Vaterlands bru

– Almetrærne i Sannergata 1-3 trenger en luftsikringsplan

På grunn av feil opplysninger om bruttoareal og høydeangivelser i tidligere utsendte høringsdokumenter, har planforslaget for Sannergata 1-3 vært på begrenset høring. Planområdet ligger helt inn til Paulus sykehjem og friområdet mot elva innenfor Akerselva Miljøpark. Byutviklingskomiteen som skal behandle … Les videre

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Sannergata 1-3: Almetrærne må sikres ved utbygging

Onsdag 19. april 2017 klokka 0950 skal bystyrets byutviklingskomité på befaring i forbindelse med komiteens behandling av forslag til detaljregulering for Sannergata 1–3. Reguleringsområdet ligger helt inn til Paulus sykehjem og friområdet mot elva innenfor Akerselva Miljøpark. Byutviklingskomiteen kan velge … Les videre

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

Vellykket debattmøte om Brenneriveien 11

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) arrangerte et vellykket debattmøte tirsdag 7. februar om utbyggingsplanene for Brenneriveien 11 på Grünerløkka. Planområdet ligger helt inntil Akerselva ved Grünerbrua. Vel 40 personer deltok på møtet. Are Eriksen, leder i MAV, var en av innlederne. … Les videre

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Skate-anlegg på Olafiaplassen?

Bør det bygges et såkalt street skate-anlegg ved Vaterlands bru? På vegne av Bymiljøetaten har Hjellnes Consult bedt Plan- og bygningsetaten (PBE) om forhåndskonferanse i forbindelse med planlegging av et skate-anlegg i friområdet mellom Akerselva og Nylandsveien på deler av … Les videre

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Skriv en kommentar

Storgata skal bli kollektivgate

Storgata står foran en omfattende oppgradering på strekningen mellom Kirkeristen og Nybrua. Bymiljøetaten foreslår å omregulere Storgata til kollektivgate, utvide fortau i Pløens gate og tilrettelegge for sykkelvei langs Akerselva. Planforslagets hensikt er å legge til rette for bedre framkommelighet … Les videre

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Trærne langs elva må sikres ved utbygging av Sannergata 1-3

I Sannergata 1-3 planlegger Stor-Oslo Eiendom et større boligkompleks. Området ligger inntil Akerselva. Plan- og bygningsetaten (PBE) har utarbeidet et alternativt planforslag, bl.a. med redusert byggehøyde mot Akerselva/Sannerbrua. På naboeiendommen ligger Paulus sykehjem. Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner … Les videre

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Skriv en kommentar

Hold byggehøydene nede i Ankerkvartalet

– Det er viktig at byggehøydene ut mot Akerselva holdes nede, både for å unngå uheldig skyggelegging av elva og miljøparken med eksisterende turvei og foreslått ny gangvei. Vi må unngå at elverommet oppleves som en canyon. Dette skriver Oslo … Les videre

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

Brenneriveien 11: For stort, for høyt og for tett på elva!

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har kjøpt Brenneriveien 11 på Grünerløkka og ønsker å bygge 350 studenthybler på dette attraktive området, som grenser til Akerselva rett sør for Grünerbrua. På tomteområdet ligger det i dag en industribygning fra 1967, … Les videre

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

Friområdet og trærne langs Akerselva må sikres ved utbygging av Sannergata 1-3

Plan- og bygningsetaten (PBE) har sendt ut på begrenset høring forslag om endringer i reguleringsbestemmelsene for utbygging av Sannergata 1-3. Det er Arcasa arkitekter som har utarbeidet forslag med Stor-Oslo Eiendom som oppdragsgiver. PBE har utarbeidet et alternativt planforslag, bl.a. med redusert … Les videre

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

Sannergata 1-3

Miljøforeningen Akerselvas Venner og Oslo Elveforum sendte i oktober 2014 et elles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om forslaget til detaljregulering av Sannergata 1-3. Les hele dokumentet her: Sannergata 1-3 – 10.10.2014  

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar