Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Om oss

Styret i MAV 2023-2024

Årsmøtet 20. mars 2023 valgte følgende styre og seinere konstituert med: Leder: Erik Østlyngen – post@akerselvasvenner.no – 916 03 408 Nestleder: Are Eriksen – are.eriksen@wemail.no – 982 82 885 Sekretær: Trygve Riis  Styremedlem: Runar Holen – runarnyc@gmail.com – 984 69 021 Styremedlem: Kåre Ivar Gauksrud –[…]

Vedtekter

VEDTEKTER FOR MILJØFORENINGEN AKERSELVAS VENNER  1. Formål Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) skal arbeide for å bevare, gjenopprette og videreutvikle et variert, levende og naturlig miljø for mennesker, flora og fauna i Akerselva og området langs elva, samt stimulere folks interesse for Akerselva. MAV skal arbeide for[…]

Rull til toppen