Kategoriarkiv: Nedre Foss

Brev til Byrådsavdelingen for byutvikling om planforslag for Nedre Foss og Marselis’ gate

Den 19. september 2012 sendte Miljøforeningen Akerselvas Venner og Grünerløkka beboergruppe for Akerselva som miljøpark et fellesbrev til Byrådsavdelingen for byutvikling om bygging av sykkelbod utenfor studentsiloen i Marselis’ gate. Les brevet her: MAV OG GB-AMP – 19.09.2012

Skrevet i Nedre Foss | Merket med | Legg igjen en kommentar

Alternativt planforslag for Marselis’ gate 1 B m.fl. – Nedre Foss

Felles brev fra Oslo Elveforum, Miljøforeningen Akerselvas Venner og Grünerløkka beboergruppe for Akerselva som miljøpark til PBE 3. mai 2011. I brevet påpekes det at det er uheldig å plassere en ny sykkelbod for studentsiloen på tomta etter tidligere Marselis’ … Les videre

Skrevet i Nedre Foss | Merket med | Legg igjen en kommentar

Felles brev til Miljøverndepartementet om visjonen for Nedre Foss

Oslo Elveforum, Miljøforeningen Akerselvas Venner og Grünerløkka beboergruppe for Akerselva som miljøpark sendte 15. februar 2011 et fellesbrev til MD om realiseringen av departementets visjon for Nedre Foss. Les brevet her.

Skrevet i Nedre Foss | Merket med | Legg igjen en kommentar

Sykkelbod eller solpark?

Friluftsetaten vil bygge en fire meter høy sykkelbod. Bydelen og naboer vil utvide parken og lage badedam. Les artikkel i Aftenposten 9. februar 2011  

Skrevet i Nedre Foss | Merket med | Legg igjen en kommentar

Merknadsbrev til Norconsult om planarbeidet for Nedre Foss

Den 29. oktober 2009 sendte Grünerløkka beboergruppe for Akerselva som miljøpark et merknadsbrev til Norconsult om planarbeidet for Nedre Foss. Les hele brevet her: Merknad Nedre Foss – 29.10.2009

Skrevet i Nedre Foss | Merket med | Legg igjen en kommentar

Utarbeidelse av parkplan for Nedre Foss-området

Oslo Elveforum, Miljøforeningen Akerselvas Venner og Grünerløkka beboergruppe for Akerselva som miljøpark sendte 20. april 2009 et felles innspillsbrev til Friluftsetaten om parkplan for Nedre Foss. Les hele brevet her: _____________________________________________________________ Friluftsetaten Park- og friområdeavdelingen Postboks 1443 Vika 0115 Oslo … Les videre

Skrevet i Nedre Foss | Merket med | Legg igjen en kommentar

Merknadsbrev til PBE om planforslaget for Marselis’ gate 1B m.fl.

Den 13. januar 2001 sendte Oslo Elveforum et merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om planforslaget for Marselis’gate 1 B m.fl. Les hele brevet her: Oslo Elveforum – Nedre Foss 13.01.2001

Skrevet i Nedre Foss | Merket med | Legg igjen en kommentar

Høyesteretts dom i Nedre Foss-saken

Den 1. juli 1998 avsa Høyesterett dom i saken mellom Miljøverndepartementet og KLP Eiendom AS (tidligere Nora Eiendom AS) i saken om innløsning av en del av KLPs eiendom på Nedre Foss, og erstatning for dette. Høyesterett henviste saken til … Les videre

Skrevet i Nedre Foss | Merket med | Legg igjen en kommentar

Statlig reguleringsplan for Nedre Foss – høringssvar

Grünerløkka beboergruppe for Akerselva som miljøpark har sendt et omfattende høringsbrev datert 5. september 1990. Les brevet her: Beboergruppas høringsuttalelse av 1990  

Skrevet i Nedre Foss, Uttalelser | Merket med , | Legg igjen en kommentar