Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Nedre Foss

Alternativt planforslag for Marselis’ gate 1 B m.fl. – Nedre Foss

Felles brev fra Oslo Elveforum, Miljøforeningen Akerselvas Venner og Grünerløkka beboergruppe for Akerselva som miljøpark til PBE 3. mai 2011. I brevet påpekes det at det er uheldig å plassere en ny sykkelbod for studentsiloen på tomta etter tidligere Marselis’ gate 26. Les fellesbrevet her: Alternativt[…]

Utarbeidelse av parkplan for Nedre Foss-området

Oslo Elveforum, Miljøforeningen Akerselvas Venner og Grünerløkka beboergruppe for Akerselva som miljøpark sendte 20. april 2009 et felles innspillsbrev til Friluftsetaten om parkplan for Nedre Foss. Les hele brevet her: _____________________________________________________________ Friluftsetaten Park- og friområdeavdelingen Postboks 1443 Vika 0115 Oslo Deres ref.: 07/01006-100                                                                              Oslo, 20. april[…]

Rull til toppen