Kategoriarkiv: Bruer og fosser

Bruer og fosser

Nydalsfossen

Nedenfor Grandalen renner elva gjennom noen små stryk kalt Grandalsstrykene og ender ut i en stor dam som er demmet opp, Nedre Nydals dam. Fra dammen renner den store Nydalsfossen som også blir kalt Grandalsfossen og som opprinnelig er en … Les videre

Skrevet i Bruer og fosser | Legg igjen en kommentar

Brekkefossen

Under Øvre Brekke bru faller den store Brekkefossen, eller Brekkefallet. Dette er en naturlig foss som senere er oppdemmet. Akerselva danner denne store dammen før elva stuper utfor som en foss. Fossen har en fallhøyde på 6 meter og ga … Les videre

Skrevet i Bruer og fosser | Legg igjen en kommentar

Grønvold foss

Grønvold foss, eller Grønvoldterskelen som den også kalles, regnes som Akerselva øverste foss. Fossen renner ut under Grønvold bru og er ikke en naturlig foss, men oppdemmet. Dette er en bred foss, med en fallhøyde på 2,5 meter. Fossen ga … Les videre

Skrevet i Bruer og fosser | Legg igjen en kommentar

Bispebrua

Bispebrua var ei kjørebru som ble bygget som tre/stålbru i 1887 med en lengde på 40 meter. Den hadde et flott rekkverk av smijern. Brua ble ombygd og forsterket i 1940, med brukonstruksjon som dobbelt kasseramme. Navnet på brua er … Les videre

Skrevet i Bruer og fosser | Legg igjen en kommentar

Schweigaards bru

Schweigaards bru var ei kjørebru som dannet forbindelse mellom Gamlebyen og Grønland. Brua ble bygget i 1881 av to stålbuer av smijern og hadde en lengde på 17 meter. Den var fundamentert på steinfundamenter og de to ytre rekkverkene var … Les videre

Skrevet i Bruer og fosser | Legg igjen en kommentar

Akerselvas bruer

Hver uke har vi de siste 49 ukene presentert bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 50. Samtlige presentasjoner kan leses på vår nettside under … Les videre

Skrevet i Bruer og fosser | Legg igjen en kommentar

Operabrua

Operabrua er Akerselvas nederste bru og ligger helt nede ved utløpet i Bjørvika. Dette er ei bred kjørebru i armert betong og den ble bygget i 2013 samtidig med Nylandbrua. Like nedenfor Nylandsbrua ble den vestre kulverten forkortet og åpnet … Les videre

Skrevet i Bruer og fosser | Legg igjen en kommentar

Nylandsbrua

Dette er en av de nyeste bruene over Akerselva, bygget av Statens veivesen i 2013 som også er bruas eier. Over brua går Dronning Eufemias gate som er en del av E18. På nordsiden av brua ligger en rekke store … Les videre

Skrevet i Bruer og fosser | Legg igjen en kommentar

Kulvertbrua ved Vaterland

Frem til 2013 var den nederste brua i Akerselva Kulvertbrua ved Vaterland. Brua er bygget med to parallelle kulverter av betong og stål. En kulvert er en nedgravd tunnel laget for gjennomføring av for eksempel vann, trafikk, tekniske installasjoner eller kombinasjoner av … Les videre

Skrevet i Bruer og fosser | Legg igjen en kommentar

Vaterlands bru

 Vaterlands bru er en av de eldste forbindelseslinjer over Akerselva. Den første kjente brua som ble bygget her i området var fra 1654 og den avløste en midlertidig broforbindelse ved Slåmotgangen. Navnet på dette området kommer fra det hollandske ordet … Les videre

Skrevet i Bruer og fosser | Legg igjen en kommentar