Kategoriarkiv: Vassdragsforvaltning

Vassdragsforvaltning

Overvannshåndtering

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har utgitt en veileder for utbygger om overvannshåndtering, sist revidert 13. februar 2015. Les veilederen her.

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Vannressursloven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. Les loven her.

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

EUs vanndirektiv og vannforskriften

EUs rammedirektiv for vann, vanndirektivet, er et av de viktigste miljødirektivene i Europa. Direktivet gir konkrete miljømål som vi er forpliktet å nå. Det viktigste verktøyet er helhetlige vannforvaltningsplaner i hver vannregion, på linje med resten av EU. Norge har … Les videre

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Vannsiden

Vannsiden gir grunnleggende informasjon om norsk vannforvaltning og veiledning for den som vil gjøre noe for norsk vannmiljø. Her samles nyttig informasjon for alle som jobber for at miljø og friluftsliv skal bli tatt hensyn til i forvaltningen av norske … Les videre

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Vannportalen

Vannportalen gir deg høve til å følgje med i myndigheitene sitt arbeid med heilskapleg vassforvaltning. På Vannportalen.no finn du informasjon om arbeidet med å gjennomføre forskrifta om rammer for vassforvaltninga i Noreg (vannforskriften) og anna arbeid knytt til EU sitt … Les videre

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag

Det er utarbeidet en egen forskrift med retningslinjene for vernede vassdrag. Les forskriften her.  

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

Lov om vassdrag og grunnvann (Innst. O. nr. 101 1999-2000)

Les innstillingen her.

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar

NOU 1994:12 Lov om vassdrag og grunnvann

Vassdragslovutvalget avga sin innstilling 30. mai 1994. Les dokumentet her.

Skrevet i Vassdragsforvaltning | Legg igjen en kommentar