Kategoriarkiv: Rapporter og planer

Rapporter og planer

Behovsplan for idrett og friluftsliv

Bymiljøetatens forslag til behovsplan for idrett og friluftsliv 2019–2028 ble sendt ut på høring i mars 2018. Oslo Elveforum har utarbeidet et omfattende høringssvar basert på innspill fra elvegruppene. MAV spilte blant annet inn ønsket om å forlenge turvei B10 … Les videre

Skrevet i Rapporter og planer, Uttalelser | Legg igjen en kommentar

Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum

Plan- og bygningsetaten (PBE) har lagt fram et foreløpig utkast til handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum. Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et felles merknadsbrev datert 16. mai 2017 gitt en grundig tilbakemelding med merknader til handlingsprogrammets overordnede … Les videre

Skrevet i Rapporter og planer, Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med | Legg igjen en kommentar

Oslo Elveforums strategiplan

Oslo Elveforum (OE) er et kompetanse- og kontaktforum for frivillige arbeidsgrupper for Oslos elver og bekker. Forumets oppgave er å bidra til vern, rehabilitering og gjenåpning av byens vassdrag i byggesonen. OEs visjon: Levende vassdrag fra Marka til Fjorden. OEs formål: Å … Les videre

Skrevet i Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar

Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument for den videre utviklingen i byen. Et utkast til kommuneplan ble lagt ut til offentlig ettersyn 11.02.2014. Det kom til sammen inn 241 uttalelser til planutkastet, fra statlige og kommunale virksomheter, frivillige organisasjoner, interessegrupper … Les videre

Skrevet i Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar

Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013-2030

I Oslo ønsker vi å gi vannet tilbake sin plass i byen Hvis vi i større grad tar hånd om overvannet over bakken i åpne og fleksible flerbruksløsninger kan vi både utsette risikoen for at vi får oversvømmelser, og sørge … Les videre

Skrevet i Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar

Ideutvalget for Akerselva

Etter at Akerselva Næringsforening arrangerte en Akerselvakonferanse i oktober 2012, foreslo foreningen at det skulle oppnevnes et utvalg som ble bedt om å utarbeide forslag til tiltak som kan bidra til å utvikle Akerselva som et attraktivt og trygt rekreasjonsområde … Les videre

Skrevet i Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar

Gjenåpning av Akerselva, utredning Rambøll, 12.12.12

Rambøll 12.12.2012 – Gjenåpning av Akerselva  

Skrevet i Elve- og bekkeåpning, Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar

Byøkologisk program Oslo kommune 2011-2016

Vedtatt av bystyret 23. mars 2011. VISJON OG HOVEDMÅL: Oslo skal være et bærekraftig bysamfunn der alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder. Les hele programmet her.

Skrevet i Elve- og bekkeåpning, Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar

Fiskevandring i Akerselva 2006

Traseen for E18 i senketunnel over Bjørvika krysser Akerselva like før utløpet til havnebassenget. Dette betyr at elvebredden i en periode fjernes på begge sider mens det mudres og graves i sedimentene.   Graving og mudring medfører oppvirvling av partikler med tilhørende … Les videre

Skrevet i Bunndyr og fisk, Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar

Nytteeffekt av spyleflommer i Akerselva

Laboratorium for ferksvannsøkologi og innlandsfiske, Universitetet naturhistoriske museer og botanisk hage, ga i 2002 ut rapporten Nytteeffekt av spyleflommer i Akerselva. Rapporten er skrevet av Svein Jakob Saltveit og Åge Brabran.

Skrevet i Rapporter og planer | Legg igjen en kommentar