Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Planter og trær

Planter og trær

Skogsområdene langs Akerselva utgjør et av de største grønt-områdene innenfor byens byggesone. Det er svært viktig å beholde og eventuelt gjenskape disse områdene til biologisk gode biotoper for planter og dyr. Kantvegetasjon langs elva er viktig for planter, dyr og mikroorganismer. Kampen for å sikre de[…]

Arbeid nær trær

Oslo er en grønn by sammenlignet med mange andre hovedsteder. Dessverre blir alt for mange trær skadet når grøfta skal fram eller stillaset skal opp. Trær blir også skadet fordi scenearbeidere ikke vil spandere kabelgate. Andre skader oppstår når entreprenør ikke leier nok riggplass til lagring[…]

Rull til toppen