Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Bunndyr og fisk

Hvorfor graves det i Akerselva?

Årsaken til at det graves i Akerselva, er at Bymiljøetaten (BYM) har startet med såkalte habitattiltak for å forbedre forholdene for kreps og fisk. Planen var å sette i gang tiltakene i månedsskiftet august/september, men så kom den høye vannføringen, og arbeidet måtte utsettes. For vel[…]

Fiskeregler for Akerselva 2016

Fiskekortet gjelder fra SJØEN til midt under Grünerbrua fra og med 1.juli til og med 30. september inneværende år. Fredningstid:  f.o.m. 1. Oktober t.o.m. 30. Juni Kortet gjelder ikke for fiske mellom Grunerbrua og Nedre Foss Det er strengt forbudt å rykke/krøke fisk Minstemål er 35cm. for[…]

Bunndyr og fisk

Akerselvas øverste del har en sammensatt fauna av bunndyr, med mange arter av steinfluer, vårfluer og døgnfluer. Denne strekningen må jevnt over karakteriseres som lite forurenset selv om det fortsatt er et uheldig utslipp nedenfor Engebråten. I Nydalen er faunaen fortsatt sammensatt, men dominans av enkelte[…]

Fiskevandring i Akerselva 2006

Traseen for E18 i senketunnel over Bjørvika krysser Akerselva like før utløpet til havnebassenget. Dette betyr at elvebredden i en periode fjernes på begge sider mens det mudres og graves i sedimentene.   Graving og mudring medfører oppvirvling av partikler med tilhørende risiko for eksponering av miljøgifter i[…]

Rull til toppen