Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Bunndyr og fisk

Bunndyr og fisk

Akerselvas øverste del har en sammensatt fauna av bunndyr, med mange arter av steinfluer, vårfluer og døgnfluer. Denne strekningen må jevnt over karakteriseres som lite forurenset selv om det fortsatt er et uheldig utslipp nedenfor Engebråten. I Nydalen er faunaen fortsatt sammensatt, men dominans av enkelte[…]

Rull til toppen