Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Bøker og verk

akerselvab

 1. Akerselvens Brugseierforening gjennem femti år, Ingeniør Hans Bull, 1917
 2. Akerselven, Inger Munch, 1932
 3. Akerselva, St. Hallvard, nr. 3/1950 (side 103-127)
 4. A.C. Svarstads Oslomalerier, St. Hallvard, nr. 3/1950 (side129-140)
 5. Grünerløkken og Nedre Foss, St. Hallvard, nr. 3/1977 (side 78-88)
 6. Akerselva – du gamle du grå, St. Hallvard, nr. 3/1977 (side 125-140)
 7. Fabrikk og bolig ved Akerselva, Kari Hoel Malmstrøm, 1982
 8. «Spigeren» som temmet jern og stål. Produksjon og arbeidsforhold ved Christiania Spigerverk 1860-1960, 1982
 9. Fra rynke til smilebånd, langs Akerselva fra bro til bro, Randi Bodin og Ann-Else Ådin, 1990
 10. Kulturminner langs Akerselva, Byantikvaren i Oslo, 1990
 11. På barndommens stier, Svein Solem, 1996
 12. De er døde – men lever fortsatt i Oslo, Arild Svensgam, 1999
 13. Kulturminner langs Akerselva, Prosjektrapport fra Byantikvaren, 2000
 14. Østenfor sol …, Lesebok for bydel Sagene, 2000 (side 20-41)
 15. Oslo Byleksikon, 2000
 16. Under byens gater, Oslos vann- og avløpshistorie, Tor Arne Johansen, 2001
 17. Brua, elva og jeg, Svein Andersen, 2001
 18. Langs Akerselva i fotografiske fotspor 70 år etter, Anne Cappelen Grandt, St. Hallvard nr. 2/2003 (side 43-55)
 19. Akerselva, fra sagatid til opera, Gunner Jermann, 2003
 20. Sykkelturer i Oslo, Eva Saugstad, 2003
 21. Nord i Aker gjennom 10 000 år, Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen, 2004
 22. Elvelangs – Turguide til elevene i Oslo, Ida Hvoslef m. fl, 2004
 23. Akerselva av Sigurd Senje, revidert av Morten Jødal, 2005
 24. Oslo turveiguide, Fritjof Funder, 2008
 25. Turguide Akerselva, Oslo kommune Friluftsetaten, 2008
 26. Broene over Akerselva, Eva Bjørkvold, 2008
 27. Motstrøms ved Akerselva, Bjølsen Valsemølle 1884-2009, 2009
 28. Akerselva – Oslos byelv og landets travleste, Ida Fossum Tønnesen, St. Hallvard nr. 1/2010 (side 28-41)
 29. Østkanten, Leif Gjerland, 2010
 30. Historien om Akerselva gjennom de siste 400 år, Tallak Molland, 2011
 31. Et lite stykke Oslo, Leif Gjerland, 2012
 32. Oslo før, Leif Gjerland, 2013
 33. Livet langs elva, redaktør Gro Røde, 2013 
 34. et var en gang i Oslo, Leif Gjerland, 2014 
 35. Turguide Akerselva, Bymiljøetaten, 2015 
 36. Akerselvas bruer og fosser, Kjell E. Sterten på eget forlag, 2016
Rull til toppen