Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Bedriftshistorier

Akerselva ved Beierbrua (Oslo museum)

Her presenteres litteratur om et utvalg av bedriftene langs Akerselva som ble grunnlagt i førindustriell og tidlig industriell tid. Både lista over bedrifter og litteratur er mangelfull.

Kapitlet «Industriens grunnleggelse og utvikling inntil 1875», s. 79–140 i August Schou (1938) Håndverk og industri i Oslo 1838–1938 (Oslo), kan tjene som en første, generell introduksjon til emnet. Kristoffer Aamots artikkel Akerselva i St. Hallvard 1950 nr. 3, s. 103–127 omtaler mange bedrifter langs Akerselva. For sager, teglverk og papirmøller (protoindustri), se Leif S. Thingsruds artikkel Industri i legdsprotokoll i St. Hallvard 2001 nr. 1, s. 55–57. For såpekokerier og lysstøperier, mekaniske verksteder, ølbryggerier og tekstilindustri, se Lars Thues artikkel Fattiggutter med to tomme hender? Om de industrielle gründere i Kristiania i St. Hallvard 1978 nr. 1, s. 29–41.

Artiklene i St. Hallvard kan du klikke deg rett inn på for å lese. De fleste av bøkene er tilgjengelige på Nasjonalbibliotekets nettside.

Akersberg gruve

Rolf Falck-Muus (1935) Spor efter gammel bergverksdrift i Oslo og omegn. St. Hallvard, nr. 3, s. 105–131.

Madsen (1975) Sølvgrubene under Akersberget. Vern og Virke, s. 14–19.

Thuesen (1979) Den første dokumenterte bergverksdrift i Norge. Volund, s. 7–60.

Nilsen og A. Bjørlykke (1991) Silver mineralization in the ancient Akersberg mine, Oslo. Norsk Geologisk Tidsskrift 71, s. 121–128.

Odd Nilsen (1992) Akersberg gruve: Oslos sentralt beliggende sølvgruve. St. Hallvard nr. 2, s. 45–49.

Akerselvens Klædesfabrik

Arno Berg (1962) Akerselvens Klædesfabrik mellom Teglovnstrand og Blekvolden. St. Hallvard nr. 2, s. 85–93.

Akers mekaniske verksted (1841–1982) / Nylands Verksted (1854–1982)

Hans P. Lødrup (1951) A/S Akers mek. Verksted 1841–1951. Oslo.

Arno Berg (1952) En storbedrifts historie. Omtale av Hans P. Lødrup: A/S Akers mek. Verksted 1841–1951. St. Hallvard nr. 3, s. 142–144.

Kåre Fasting (1954) Nylands Verksted 1854–1954. Oslo.

Arno Berg (1955) Akers Mek. i vuggen. St. Hallvard nr. 2, s. 78–82.

Dag Solstad (1990) Medaljens forside. En roman om Aker. Oslo.

Bagaas Brug (1853–1873) 

Bakke Mølle / Peter Larsen & Co. (1811–1941)

Egil Werner Erichsen (1946) Møllene ved Akerselven. Bjølsen Valsemølle 1884–1944. Fra vannhjulsmølle til storindustri. Oslo: Bjølsen Valsemølle A/S, s. 148–151, 164.

Helge W. Nordvik (red.) (1984) Rent mel i posen. Bjølsen Valsemølle A/S og mølleindustriens utvikling 1884–1984. Stavanger – Oslo – Bergen – Tromsø: Universitetsforlaget, s. 22, 100, 153–155, 170–171, 179–180.

Bentse Brug / Øvre Papirmølle (1686–1891)

P.R. Sollied (1926) Norges første papirfabrik: Ole Bentsens papirmølle ved Øvre Vøjen fos. Særtrykk av Teknisk Ukeblad.

Andreas Holmsen (1940) Da Bentse bruk blev grunnlagt. St. Hallvard nr. 1, s. 22–34.

Egil Werner Erichsen (1946) Møllene ved Akerselven. Bjølsen Valsemølle 1884–1944. Fra vannhjulsmølle til storindustri. Oslo: Bjølsen Valsemølle A/S, s. 153, 159.

John Frey (1960) Papirindustrien i Christiania – et 250 års minne. Landets første fabrikkvirksomhet og industrielle genesis. St. Hallvard nr. 2, s. 92–96.

Bjølsen Mølle / Bjølsen Kornmølle / Treschowmøllen (1842–xxxx)

Egil Werner Erichsen (1946) Møllene ved Akerselven. Bjølsen Valsemølle 1884–1944. Fra vannhjulsmølle til storindustri. Oslo: Bjølsen Valsemølle A/S, s. 156–162.

Bjølsen Oljemølle og Sæbesyderi / John Colletts oljemølle / Treschowmøllen (1708–1854)

Meddelt ved Edvard Bull (1916) Til industriens historie i Kristiania. Af Christen Prams iagttagelser 1804–05. St. Hallvard, s. 44–53.

Egil Werner Erichsen (1946) Møllene ved Akerselven. Bjølsen Valsemølle 1884–1944. Fra vannhjulsmølle til storindustri. Oslo: Bjølsen Valsemølle A/S, s. 154–156.

Lars Thue (1977) Framveksten av et industriborgerskap i Kristiania 1840–1875. Hovedoppgave i historie. Oslo: Universitetet i Oslo, s. 179–180.

Bjølsen Teglverk (1690–xxxx) 

Egil Werner Erichsen (1946) Møllene ved Akerselven. Bjølsen Valsemølle 1884–1944. Fra vannhjulsmølle til storindustri. Oslo: Bjølsen Valsemølle A/S, s. 153.

Bjølsen Valsemølle (1884–1986)  

Egil Werner Erichsen (1946) Møllene ved Akerselven. Bjølsen Valsemølle 1884–1944. Fra vannhjulsmølle til storindustri. Oslo: Bjølsen Valsemølle A/S.

Helge W. Nordvik (red.) (1984) Rent mel i posen. Bjølsen Valsemølle A/S og mølleindustriens utvikling 1884–1984. Stavanger – Oslo – Bergen – Tromsø: Universitetsforlaget.

Bjølsund Saugbruk

Egil Werner Erichsen (1946) Møllene ved Akerselven. Bjølsen Valsemølle 1884–1944. Fra vannhjulsmølle til storindustri. Oslo: Bjølsen Valsemølle A/S, s. 156.

Brinche-krana

H.F. Schetelig (1916) Træk fra Kristiania havn og havnelivet omkring 1860. St. Hallvard, s. 54–60.

Arno Berg (1942) Skibskranen. St. Hallvard nr. 2, s. 49–68.

L.J. Vogt (1942) Skibsreder Chr. N. Brinchs verft «Brinche-krana». St. Hallvard nr. 2, s. 69–84.

Christiania mek. Væveri (1849–xxxx)

Egil Werner Erichsen (1946) Møllene ved Akerselven. Bjølsen Valsemølle 1884–1944. Fra vannhjulsmølle til storindustri. Oslo: Bjølsen Valsemølle A/S, s. 162–163.

Christiania Seildugsfabrik (1856–1960)

(1906) Christiania Seildugsfabrik 1856–1906. Christiania.

Henrik Haugstøl (1956) Christiania Seildugsfabrik 1856–1956. Oslo: Prent forlag.

Kirsten Flatøy (1980) Christiania Seildugsfabrik: Industribedrift med kvinner bak maskinene. St. Hallvard, nr. 2, s. 88–105.

Blikstad (…) Christiania Seilduksfabriks historie 1856–1906. Kåseri for fabrikkens funksjonærer.

Beretning om Seildugsfabrikens Arbeiderforenings virksomhet fra 1898–1910.

Christiania Spigerverk (1853 – 

Redaksjonen (1939) Christiania Spigerverk. St. Hallvard nr. 5, s. (8)–(11).

Edgar B. Schieldrop (1961) Christiania Spigerverk 1853–1961. Oslo: Grøndahl & Søn.

Jens Amundsen (1977) I lys og skygge fra Spigerverket. Oslo: Gyldendal.

Kristian Anker Olsen (1977) Bedriftsklubben ved Christiania Spigerverk 75 år. Oslo.

Trine Parmer (1982) «Spigeren» som temmet jern og stål. Produksjon og arbeidsforhold ved Christiania Spigerverk 1860–1960. Oslo.

Knut Kjeldstadli (1989) Jerntid: Fabrikksystem og arbeidere ved Christiania Spigerverk og Kværner Brug fra om lag 1890 til 1940. Oslo: Pax forlag.

Knut Kjeldstadli (1995) Spigerverket i Nydalen og Kværner i Lodalen – to industrikulturer før århundreskiftet. I Knut Kjeldstadli og Jan Eivind Myhre (1995) Oslo – spenningens by. Oslo: Pax forlag, s. 121–128.

Harry Lagert (1996) Nasjonal og lokal industrihistorie: Flaskepeller og «kløpper». St. Hallvard nr. 3, s. 18–23.

Evelyn Dyb og Paul Bjerke (2002) Verket. En historie om bedriftsklubben ved Christiania Spigerverk 1902–2002. Oslo: De Facto.

Fredensborg Sæbesyderi (1824–1884)

Lars Thue (1977) Framveksten av et industriborgerskap i Kristiania 1840–1875. Hovedoppgave i historie. Oslo: Universitetet i Oslo, s. 179–180.

Glads Papirmølle / Nedre Papirmølle (1736–187x)

Meddelt ved Edvard Bull (1916) Til industriens historie i Kristiania. Af Christen Prams iagttagelser 1804–05. St. Hallvard, s. 44–53.

John Frey (1960) Papirindustrien i Christiania – et 250 års minne. Landets første fabrikkvirksomhet og industrielle genesis. St. Hallvard nr. 2, s. 92–96.

H.A.H.

Hans Andreas Fristad (1989) Køla-Pålsen – Kristiania-gründer og byoriginal. Oslo: Gyldendal.

H.Chr. Gregersens lysstøperi og såpekokeri

Lars Thue (1977) Framveksten av et industriborgerskap i Kristiania 1840–1875. Hovedoppgave i historie. Oslo: Universitetet i Oslo, s. 184, 200.

Heidekker-værket (xxxx–1840) 

Hjula Væverier (1855–1957)

Holger Sinding (1884) Hjula Væveri. Norsk Ugeskrift, nr. 12, s. 358–368.

Jan Wiig (1973) Hjula Veveri (Firma Halvor Schou) 1849–1959. Hovedoppgave i historie. Oslo: Universitetet i Oslo.  

Jan Wiig (1974) Hjula Veveri. Firma Halvor Schou 1849–1959. Volund.

Kari Hoel (1988) Et fabrikkanlegg ved Akerselva fra 1855: Hjula Veveri. St. Hallvard nr. 1, s. 22–29.

Kari Hoel (1998) Nedre Vøyen spinneri og Hjula veveri. To tekstilfabrikker på Sagene. Fremtid for fortiden, nr. 2/3.

Jerusalems Klædesfabrik

Jerusalems Mølle (17xx – 1812)

John Frey (1960) Papirindustrien i Christiania – et 250 års minne. Landets første fabrikkvirksomhet og industrielle genesis. St. Hallvard nr. 2, s. 92–96.

Jordan Børste- & Penselfabrik (1837–xxxx)

Anton Rasmussen (1937) A/S W. Jordan Børste- & Penselfabriks historie gjennem 100 år. Oslo.

Reidar Dahl (1962) A.S W. Jordans Børste- & Penselfabrik i årene 1937–1962. Oslo.

J.P. Larsens lysstøperi

Lars Thue (1977) Framveksten av et industriborgerskap i Kristiania 1840–1875. Hovedoppgave i historie. Oslo: Universitetet i Oslo, s. 184, 188, 191, 206–207.

Jørgen Youngs bedrifter

Redaksjonen (1958) Vaterlandskongen. St. Hallvard nr. 1, s. (2)–(14).

Kjelsås Bruk / Mustad Fabriker (1853–1965)

Olav Wicken (1982) Mustad gjennom 150 år. 1832–1982. Oslo.

Harry Lagert (1996) Nasjonal og lokal industrihistorie: Flaskepeller og «kløpper». St. Hallvard nr. 3, s. 18–23.

Lilleborg Sæbesyderi (1832–1897) / Lilleborg Fabriker (1897–1997)

Thorsen (1955) Tran og tranhandel i 100 år. Oslo.

(1957) Lilleborg Fabriker A/S. 125 år som bedrift – 60 år som aksjeselskap. Oslo.

Lars Thue (1977) Framveksten av et industriborgerskap i Kristiania 1840–1875. Hovedoppgave i historie. Oslo: Universitetet i Oslo, s. 183, 189–190, 192, 196–199, 202, 209–212.

(1983) DeNoFa og Lilleborg Fabriker A/S, Oslo, 150 år ved Akerselva. Oslo.

Muusemølla

Egil Werner Erichsen (1946) Møllene ved Akerselven. Bjølsen Valsemølle 1884–1944. Fra vannhjulsmølle til storindustri. Oslo: Bjølsen Valsemølle A/S, s. 165.

Myrens Verksted (1848–1988)

Christian Gierløff (1948) Et Bruk ved Akerselven. Om Myrens verksted og dets grunnleggere. Et historisk tidsbilde. Oslo: A.S Myrens verksted.

Arno Berg (1948) Omtale av Christian Gierløff. Et bruk ved Akerselva. Om Myrens verksted og dets grunnleggere. St. Hallvard nr. 6, s. 264–267.

Lars Thue (1977) Framveksten av et industriborgerskap i Kristiania 1840–1875. Hovedoppgave i historie. Oslo: Universitetet i Oslo.

Nedre Foss Mølle (ca. 1200–1983)

Carl W. Schnitler (1917) Grünerløkkens perle eller en enkelt blandt Kristiania kommunes æstetiske misgjerninger. St. Hallvard, s. 208–211.

Egil Werner Erichsen (1946) Møllene ved Akerselven. Bjølsen Valsemølle 1884–1944. Fra vannhjulsmølle til storindustri. Oslo: Bjølsen Valsemølle A/S, s. 137–148.

Sven Moestue (1977) Grüner, Grünerløkken og Nedre Foss. St. Hallvard nr. 3, s. 78–88.

Helge W. Nordvik (red.) (1984) Rent mel i posen. Bjølsen Valsemølle A/S og mølleindustriens utvikling 1884–1984. Stavanger – Oslo – Bergen – Tromsø: Universitetsforlaget, s. 22, 33–34, 153–155, 170–171, 179–182, 187, 199–200, 208–209.

Kjell Dahl (2003) Barndomsminner fra Nedre Foss. St. Hallvard nr. 3, s. 52–61.

Nordmarksgodset

Ove L. Lange (1966) Nordmarka og Nordmarksgodsets historie. Oslo: Dreyer.

Nydalens Bomuldsspinderi (1845–1867) / Nydalens Compagnie (1867–1963)

Nydalens Compagnie (1895) Norsk tekstilindustri i tekst og bilder: Tekstilindustrien. 1ste hefte. Christiania.

Nydalens Compagnie (1945) Nydalens Compagnie 100 år, 1845–1945. Oslo.

Harry Lagert (2001) Spisehus på Dampen og Ullbua i Nydalen. St. Hallvard nr. 1, s. 26–35.

Nydalens Mølle

Egil Werner Erichsen (1946) Møllene ved Akerselven. Bjølsen Valsemølle 1884–1944. Fra vannhjulsmølle til storindustri. Oslo: Bjølsen Valsemølle A/S, s. 158.

Ole Jacobsons Maskinverksted 

Kr. Anker Olsen (1945) O. Jacobsons Maskinverksted A/S gjennom 100 år. 1845–1945. Oslo.

Oslo Lysverker (1930–xxxx) / Christiania Gasværk (1845–1921) / Christiania Elektricitetsværk (1892–1921) / Kristiania Gas- og Elektricitetsverker (1921–1930) / Aker Elektrisitetsverk (1922–1948) / Oslo Gassverk (1954–1978) 

Fredrik Schreiner (1984) Oslo Gassverk 1948–1978. Oslo.

(1943) Oslo Elektrisitetsverk gjennom 50 år. 1892–1942. Oslo.

Hans Amundsen (1947) Akers Elektrisitetsverk gjennom 25 år. Oslo.

Jan Eivind Myhre (1989) «Fiat lux» – bli lys. St. Hallvard nr. 4, s. 32–38.

Finn Erhardt Johannessen (1992) I støtet. Oslo Energi gjennom hundre år. Oslo: Gyldendal.

Bjørn H. Syversen (1998) Til minne om Åsengata 12. St. Hallvard nr. 4, s. 27–29.

Oslo havnevesen (1735–2004) / Oslo Havn KF (2004–) 

Oslo havnestyre (1975) Oslo havn gjennom tidene. Oslo.

Oslo Sporveier (1924–2007) / Kristiania Sporveisselskab (1875–1924) / Kristiania Elektriske Sporvei (1894–1924)

Berg-Jæger (red.) (1919) Kristiania elektriske sporvei 1894–1919. Et minneskrift. Kristiania.

(1935) Sporveien i Oslo gjennem 60 år, 1875–1935. Oslo.

Per Foss (1951) Milepelene i Oslo Sporveiers utvikling: 1875–1950. St. Hallvard, nr. 3, s. 137–144.

Kåre Fasting (1975) Oslo Sporveier gjennom 100 år. 1875–1975. Oslo.

Ringnes Bryggeri (1872–2001)

Mentz Schulerud (1976) Ringnes Bryggeri gjennom 100 år. Oslo.

Sandaker Mølle (xxxx–1889)

Egil Werner Erichsen (1946) Møllene ved Akerselven. Bjølsen Valsemølle 1884–1944. Fra vannhjulsmølle til storindustri. Oslo: Bjølsen Valsemølle A/S, s. 156, 160, 164–165.

Schous Bryggeri (1821–1981)

Nils Vogt (1921) Schous Bryggeri: Mindeskrift til hundreårsjubileet 1921. Kristiania.

Schous bryggeri A/S, Oslo (1971) A/S Schous bryggeri 150 år, 1821–1971. Oslo.

Torgersens reperbane

Arno Berg (1946) Byen med og uten repslagere. St. Hallvard nr. 5, s. 209–223.

Treschow Saug (ca. 1700–1842)

Egil Werner Erichsen (1946) Møllene ved Akerselven. Bjølsen Valsemølle 1884–1944. Fra vannhjulsmølle til storindustri. Oslo: Bjølsen Valsemølle A/S, s. 153–154.

Vulkan Jernstøberi og mekaniske Verksted (1873–1968) 

Vøiens Bomuldsspinneri / Christiania mek. Bomuldsvæveri / Christiania mek. Væveri (1846–1955)

Ole Mørch (1921) A/S Knud Graah & Co og A/S Vøiens Bomuldsspinderi 1846–1921. Kristiania.

Egil Werner Erichsen (1946) Møllene ved Akerselven. Bjølsen Valsemølle 1884–1944. Fra vannhjulsmølle til storindustri. Oslo: Bjølsen Valsemølle A/S, s. 163.

Kari Hoel Malmstrøm (1979) Nedre Vøyen Spinneri. I Foreningen til norske fortidsminnemerkers bevaring Årbok 1979. Oslo.

Kari Hoel (1998) Nedre Vøyen spinneri og Hjula veveri. To tekstilfabrikker på Sagene. Fremtid for fortiden, nr. 2/3.

Rull til toppen