Forfatterarkiv: Administrator

Velkommen til årsmøte

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) avholder årsmøte mandag 20. september 2021 kl. 18 i Grendehuset i Korsgata 16 på Grünerløkka. Alle medlemmer er velkomne. Enkel servering. Etter årsmøtet vil Kjersti Botnedal vise egne foto fra gamle industribedrifter på Sagene og i … Les videre

Skrevet i Arrangementer | Merket med | Legg igjen en kommentar

Bli med på vandring langs Akerselvas nedre del den 8. september

Oppmøte ved Sagene kirke onsdag 8. september kl. 17:30. Vandringen går fra Sagene kirke på kjente og mindre kjente stier nedover langs elva så langt vi kommer på to timer. Vi kan by på gode historier, aktuelle byggesaker og overraskelser. … Les videre

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Bli med på pensjonist-vandring ned Akerselva

Fredag 10. september klokka 12:00 inviterer vi pensjonister til å bli med på en vandring langs Akerselva. Oppmøte på trikkeholdeplassen (ikke jernbanestasjonen!) på Kjelsås kl. 12:00. Maks. 25 deltakere. Ta trikk 11 eller 12 til endeholdeplassen på Kjelsås. Fra trikkeholdeplassen … Les videre

Skrevet i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Fraråder nytt hus i Sagveien 24

Green Living Oslo Sagveien AS, ønsker å bygge et nytt hus i hagen i den historisk viktige eiendommen Sagveien 24 (nå Våghalsen 15–19). Eiendommen ligger innenfor planområdet for KDP Akerselva miljøpark (1990) og ble allerede i 1981 av Miljøverndepartementet regulert … Les videre

Skrevet i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Stygt overtramp av OBOS

OBOS og Stor-Oslo Eiendom ønsker å rive Oslo Finerfabrikk i Frysjaveien 29 og bygge 200 boliger på eiendommen. For å få plass til 16 000 m2 på tomta ønsker de å bygge i opptil 8 etasjer ut mot Frysjaveien og i … Les videre

Skrevet i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru | Merket med | Legg igjen en kommentar

L-parken vil ikke dekke behovet for stor park i Nydalen

Plan- og bygningsetatens (PBE) forslag til tiltaksliste for offentlige rom i Nydalen (TOR Nydalen) som lå ute til offentlig ettersyn i 2019, har nå vært på ny høring. I merknadsbrev av 9. juni 2021 etterlyser Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Merket med | Legg igjen en kommentar

Å legge beslag på hele Bjølsendumpa er uakseptabelt

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har i et fellesbrev av 18. mai 2021 til Plan- og bygningsetaten sendt inn merknader knyttet til Bjølsenområdet og til avgrensningen av planområdet (stamnett for ny vannforsyning Oslo). I brevet påpeker foreningene bl.a. at … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Merket med | Legg igjen en kommentar

Påklager rammetillatelsen i Bentsebrugata 13 F-J

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har for andre gang påklaget rammetillatelsen for Bentsebrugata 13 F-J, der Plan- og bygningsetaten (PBE) har gitt tillatelse til ombygging og påbygging av eksisterende bygningsmasse. Bakgrunnen er følgende: I 1990 regulerte bystyret i KDP … Les videre

Skrevet i Uttalelser | Merket med | Legg igjen en kommentar

Akerselva kan få styrket vern

I 2018 og 2019 vedtok bydelsutvalgene i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og Nordre Aker henstillinger til byrådet om å gi Akerselva miljøpark et sterkere vern og oppgradering som rekreasjonsområde. Initiativet kom opprinnelig fra Bydel Sagene. Konkret foreslo bydelene at … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Riving av Nylandsveien og gjenåpning av Akerselva utredes

Bymiljøetaten har fått i oppdrag av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel å utrede hvordan Schweigaards gate og Nylandsveien bør utformes i fremtiden, herunder spørsmålet om å rive hele eller deler av Nylandsveien og gjenåpne Akerselva. I brev til byrådsavdelingen av … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar