Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Author : Erik Østlyngen

Gangveien på Akerselvas vestside nordover fra Vaterland bru må realiseres

 Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner er sterkt bekymret over at rekkefølgebestemmelsen om gangvei langs Akerselva i reguleringsaken for Christian Krohgs gate 2 er kraftig svekket ved at den er endret fra «ferdig opparbeidet» til «sikret opparbeidet». Vi kan ikke se at det foreligger en begrunnelse[…]

Hele Sandakerveien 113-119 og deler av 121 bør reguleres til en rektangulær park på minst 20 mål i Nydalen

Miljøforeningen Akerselvas Venner ber Oslo Kommune om å benytte denne sannsynligvis siste muligheten til å rette opp etterslepet i grønn infrastruktur i dette sentrale området av Nydalen med etablering av stadig nye boliger. Plan- og bygningsloven sier grønnstruktur skal være viktig i kommunenes arealbruk. Den nyeste[…]

Styret i MAV 2023-2024

Årsmøtet 20. mars 2023 valgte følgende styre og seinere konstituert med: Leder: Erik Østlyngen – post@akerselvasvenner.no – 916 03 408 Nestleder: Are Eriksen – are.eriksen@wemail.no – 982 82 885 Sekretær: Trygve Riis  Styremedlem: Runar Holen – runarnyc@gmail.com – 984 69 021 Styremedlem: Kåre Ivar Gauksrud –[…]

Rull til toppen