Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Artikler i St. Hallvard

st-hallvard

Tidsskriftet St. Hallvard er oppkalt etter Oslos skytshelgen. Det ble startet i 1915.

Arkeolog Anton Wilhelm Brøgger og historiker Edvard Bull (d.e.) var redaktører fram til 1923. Tidsskriftet lå nede inntil 1927 da det ble organ for Oslo Byes Vel. Siden har St. Hallvard hatt tre redaktører: Arno Berg (1927–1974), Jan Sigurd Østberg (1974–2014) og Ole Rikard Høisæther (fra 2014). Tidsskriftet formidler stoff om Oslos fortid, nåtid og fremtid.

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket har Oslo Byes Vel digitalisert alle årganger fra 1915 til 2014. Disse er tilgjengelige på Nasjonalbibliotekets nettside. Tidligere årganger kan kjøpes hos Oslo Byes Vel på Grev Wedel plass 5. Benytt besøksinngangen fra Revierstredet 2B.

Mange av artiklene i St. Hallvard tar for seg Akerselva og områdene/livet langs Akerselva. Disse artiklene, som er oppført i kronologisk orden under, kan du klikke deg rett inn på for å lese. Andre artikler i St. Hallvard finner du på Nasjonalbibliotekets nettside.

1915, s. 94–96                   Francis Bull

Det ældste digt fra St. Hallvards by

1916, s. 37–43                    Francis Bull

Kristiania i det 18de aarhundredes beskrivende poesi

1916, s. 44–53                    Meddelt ved Edvard Bull

Til industriens historie i Kristiania. Af Christen Prams Iagttagelser 1804–05

1916, s. 54–65                     H.F. Schetelig

Træk fra Kristiania havn og havnelivet omkring 1860

1916, s. 147–160                Harald Hansen

En grünerløkguts erindringer

1916, nr. 3, s. 211–235     Halfdan Møller

Av Sagenes historie. Christiania byes grund ved Saugene

1917, s. 42–58                   Halfdan Møller

Av en gammel Kristiania-arbeiders erindringer og tradition

1917, s. 192–207                Einar Diesen

Litt om Grønland og Enerhaugen fra tiden omkring 1850

1917, s. 208–211                Carl W. Schnitler

Grünerløkkens perle eller en enkelt blandt Kristiania kommunes æstetiske misgjerninger

1923, s. 287–288              Rolf Mowinckel

Guldbæltet rundt Gamle Akers kirke

1929 nr. 1, s. 1–13             Oskar Braaten

Fra mine gutteår på Sagene

1930 nr. 1, s. 62–64           Harald Hals jr.

Linstows østkantregulering

1930 nr. 2, s. 65–71          Jakob Høe

Fra Christiania til Stor-Oslo. Den nye reguleringsplan

1931 nr. 2, s. 107–121        Arno Berg

Fiskebryggen

1932 nr. 4, s. 192               Harald Aars

Akerselven

1933, nr. 6, s. 248–251     Hans Sundby

«Stilla»

1935 nr. 3, s. 105–131       Rolf Falck-Muus

Spor efter gammel bergverksdrift i Oslo og omegn

1936 nr. 1, s. 15–28           Minna Jespersen

Fra Beierbroen til Schultzehaugen i 1860-årene

1936 nr. 5, s. 255–281      Redaksjonen

Nytte og Ziir i midten av 1800-årene

1937 nr. 2, s. 49–87           Arno Berg

Tugthuset

1937 nr. 4, s. 173–208      M.C. Øverland

Trekk fra det mørkeste Kristiania ved århundreskiftet. En politimanns erindringer

1938 nr. 1, s. 1–42             Kristian A. Jenssen

Grünerløkka i 1880–90-årene

1938 nr. 1, s. 43                  Rettelser til 

Trekk fra det mørkeste Kristiania ved århundreskiftet

1938 nr. 4, s. 162–168      Arno Berg

Litt om hyttebebyggelsen i gamle dager og gården Haugen

1938 nr. 5, s. 212–216      Arno Berg

Byens håndverk og industri i 1800-årene

1939 nr. 4, s. 141–143       Kristoffer Aamot

Oskar Braaten

1939 nr. 5, s. (8)–(11)        Redaksjonen

Christiania Spigerverk

1940 nr. 1, s. 22–34           Andreas Holmsen

Da Bentse bruk blev grunnlagt

1941 nr. 1, s. 30–42           Arno Berg

Et tohundreårsminne. Da Bjørvika skulde utfylles og Tollbodgaten gå helt til elven

1941 nr. 1, s. 43–45           Arno Berg

De Hausmannske kledesveverier

1941 nr. 3, s. 97–112         Ernst Bjerknes

I skisportens barndom. Fra Iversløkka til Husebybakken

1941 nr. 5, s. 207–220      Elisa Tandberg

Kaptein Magnus og frue

1942 nr. 2, s. 49–68          Arno Berg

Skibskranen

1942 nr. 2, s. 69–84           L.J. Vogt

Skibsreder Chr. N. Brinchs verft «Brinche-krana»

1942 nr. 2, s. 85–92           Andreas Eriksen

Oskar Braaten. Forsøk på en vurdering

1943 nr. 6, s. 94–95          Arno Berg

Telthuset

1945 nr. 4, s. 109–112      Christian Lund

Oslo-smilet

1945 nr. 4, s. 119–130      Arne Omsted

Prinds Christian Augusts Minde – I. Fortellingen om en mishandlet stiftelse

1945 nr. 5, s. 160–171      Arne Omsted

Prinds Christian Augusts Minde – II. Fortellingen om en mishandlet stiftelse

1945 nr. 6, s. 185–204      Arno Berg

Mangelsgården

1945 nr. 6, s. 212–225      Arne Omsted

Prinds Christian Augusts Minde – III. Fortellingen om en mishandlet stiftelse

1946 nr. 1, s. 30–40           Arne Omsted

Prinds Christian Augusts Minde – IV. Fortellingen om en mishandlet stiftelse

1946 nr. 5, s. 209–223      Arno Berg

Byen med og uten repslagere

1947 nr. 2, s. 61–70           Harald Hals

Bevar Bergfjerdingen

1947 nr. 4, s. (2)–(6)         Redaksjonen

Gateopptøyer i 1800-årene

1947 nr. 4, s. 104–118      Edvard Bull

Gatekamper i Kristiania

1947 nr. 5, s. 129–134      Karen Hansen

Gamle Bispegaten

1947 nr. 6, s. (2)–(20)       Redaksjonen

Ny-York ved Kristiania

1947 nr. 6, s. 164–165      Karen Hansen

Telthusbakken

1948 nr. 1, s. (20)–(22)    Redaksjonen

Karl XII’s losji i Vaterland

1948 nr. 2, s. 57–70           Arne Fredriksen

Boligforhold og bygningslov i Christiania fra 1820- til 1850-årene – I

1948 nr. 3, s. 97–104       Erik Rolfsen

Parkårer i de nye reguleringsplaner for Oslo

1948 nr. 3, s. 117–134      Arne Fredriksen

Boligforhold og bygningslov i Christiania fra 1820- til 1850-årene – II

1948 nr. 4, s. 182–189      Arne Fredriksen

Boligforhold og bygningslov i Christiania fra 1820- til 1850-årene – III

1948 nr. 6, s. 264–267      Arno Berg (bokomtale)

Christian Gierløff: Et bruk ved Akerselva. Om Myrens verksted og dets grunnleggere

1949 nr. 2, s. (12)–(18)    Redaksjonen

Abelone, Vaterlands dronning

1949 nr. 2, s. 64–96           Ernst Bjerknes

Oslos regulering

1950 nr. 1, s. 1–17             Hans Amundsen

Akers bygd og by

1950 nr. 2, s. 49–53          Kåre Foss

Oslo

1950 nr. 3, s. 103–127      Kristoffer Aamot

Akerselva

1950 nr. 3, s. 129–140      Christianne Daae-Neeraas

A.C. Svarstads Oslo-malerier

1951 nr. 1, s. (2)–(12)       Redaksjonen

Besøk av rakkerknekten og litt prat om byens doer

1951 nr. 2, s. 49–61           Christianne Daae-Neeraas

A.C. Svarstads Oslo-malerier. II. Perioden 1918–1943

1952 nr. 3, s. 142–144      Arno Berg

En storbedrifts historie. Omtale av Hans P. Lødrup: A/S Akers mek. Verksted 1841–1951

1952 nr. 4, s. 149–164      Leif Scheen

Oskar Braaten og Østkanten

1953 nr. 1, s. 19–28           Eivind S. Engelstad

Velkommen til Lille Oe

1953 nr. 2, s. 95–96          Ernst Bjerknes

Frilegning av Gamle Akers kirke

1953 nr. 3, s. (22)               Redaksjonen

Kongelig privilegert gjestgiveri på Sagene i 1600-årene

1953 nr. 3, s. 127–135      Arno Berg

Badeprammer

1953 nr. 6, s. 268–275      Leif Løberg

Gamle grenseskjell

1954 nr. 2, s. 89–96          Arno Berg

Grønland og Grønlandsleiret

1954 nr. 6, s. (6)–(8)         Redaksjonen

Brann i Vaterland

1955 nr. 2, s. (2)–(4)         Redaksjonen

Skuddet gjennom ruten eller julefred på Vaterland

1955 nr. 2, s. (20)               Redaksjonen

Schweigaards bro

1955 nr. 2, s. 78–82           Arno Berg

Akers Mek. i vuggen

1955 nr. 2, s. 93–96           Arno Berg

Vår første plankebygning

1955 nr. 6, s. 257–281      Arno Berg

Den gamle bygningskultur i Aker (utdrag)

1957 nr. 1, s. 46                  Oslo Byes Vels åsberetning

Akerselven

1957 nr. 6, s. 287–288      Arno Berg

Urtegaardsman Hans Olsen Slaamaadt

1958 nr. 1, s. (2)–(14)       Redaksjonen

Vaterlandskongen

1958 nr. 4, s. (16)–(18)    Arno Berg

Urtegaardsman Hans Slaamaadt

1958 nr. 6, s. 268–269      Arno Berg

Byutvidelse

1959 nr. 5, s. 193–219      Einar Onsum

«Byens Sygehus» – Krohgstøtten sykeavdeling 1859–1959

1959 nr. 5, s. 225–231      Erling Hansen

I nattens mulm og mørke på Søndre Brygge

1960 nr. 2, s. 92–96         John Frey

Papirindustrien i Christiania – et 250 års minne. Landets første fabrikkvirksomhet og industrielle genesis

1960 nr. 5, s. 193–232     Arno Berg

Bergfjerdingen

1960 nr. 6, s. 241–272     Hallgrim Thoresen

En rundtur ved Sagene (I)

1961 nr. 4, s. 145–186      Hallgrim Thoresen

En rundtur ved Sagene (II)

1961 nr. 4, s. 192               Arno Berg

Fattigdommen på Sagene i 1600-årene

1961 nr. 5–6, s. 201–301  Edvard Bull

Grünerløkka: Beste Østkant

1962 nr. 2, s. 85–93          Arno Berg

Akerselvens Klædesfabrik mellom Teglovnstrand og Blekvolden

1966 nr. 1, s. 27–45          Lajos Juhasz

Ruseløkbakkens første år

1967 nr. 1, s. 32–35           Arno Berg

Idyllen mellom Havnen teglverk og vanninntaket i Maridalen av 1859

1969 nr. 2, s. 123–128      Arno Berg

Gatenavnenes skiftning gjennom tidene

1969 nr. 4, s. 252–256     Arno Berg

Kobberhammer i Akerselven

1972 nr. 1, s. 24–31           Gunnar Hernæs

Grünerløkka skal overleve!

1972 nr. 1, s. 45–57           Tor Paus

Streiftog i Vaterland med Nicolai Heiestad

1973 nr. 3, s. 179–189      Arnulf Gundersen

Løkkefotball på Østkanten

1974 nr. 4, s. 193–206      Thomas Thiis-Evensen

Homansbyen og Grünerløkka – to måter å bo på for hundre år siden

1975 nr. 2, s. 89–90         Hj. Munthe-Kaas Lund og K.S. Balstad

Laks i Akerselva?

1975 nr. 3, s 132–148        Jan Eivind Myhre

Hans Jacob Hansen – fra husmann på Romerike til industriarbeider i Kristiania

1975 nr. 4, s. 251–269      Tore Pryser

Kristiania-baker på 1800-tallet. Et sosialhistorisk eksempel

1976 nr. 1, s. 28–31           Einar Gerhardsen

På gamle tomter. En samtale om bolig og miljø i guttedagene

1976 nr. 3, s. 179–198      Paal Brannsten

Da Grüners løkke ble Grünerløkka

1977 nr. 2, s. 65–77           Evy Helen Gaard

Arbeids- og levevilkårene til fabrikkarbeiderskene i tekstilmiljøene i Kristiania i 1870- og 1880-årene

1977 nr. 3, s. 78–88          Sven Moestue

Grüner, Grünerløkken og Nedre Foss

1977 nr. 3, s. 125–126      Redaksjonen

Akerselva – du gamle og blå?

1977 nr. 3, s. 127–132       Kjell S. Gulbrandsen

Akerselva – du gamle, men ei lenger så grå

1977 nr. 3, s. 133–135      Gunnar Hernæs (bokomtale)

Sigurd Senje: «Akerselva – langs tjue fossefall fra Maridalen til Bjørvika»

1977 nr. 3, s. 136–140      Sigurd Senje

Hva er verdt å bevare? (utdrag fra Senjes bok)

1978 nr. 1, s. 29–41           Lars Thue

Fattiggutter med to tommer hender? Om de industrielle gründere i Kristiania

1978 nr. 2–3, s. 95–109   Erik Oluf Melvold

Det gamle Vaterland

1978 nr. 4, s. 141–148      Sagenegruppa

Bevaring på Sagene: Hvorfor bevare?

1978 nr. 4, s. 149–157      Jan Eivind Myhre

Industristedet Sagene – en historisk skisse

1978 nr. 4, s. 158–167      Svein Solhjell

Bygningsmiljøet på Sagene – bevaringsplanens historiske bakgrunn

1978 nr. 4, s. 168–182      Truls Aslaksby

Hva arkivene forteller om gamle hus på Sagene

1978 nr. 4, s. 183–186      Carl Just

Maridalsveien – barndomsminner fra Oslos lengste gate

1978 nr. 4, s. 199–211       Erik Oluf Melvold

Det gamle Vaterland – 1800-tallet

1978 nr. 4, s. 212–226     Ole Petter Bjerkek

Soria Moria 50 år: Nyklassisistisk kultursenter og møtested på Torshov jubilerer

1979 nr. 1–2, s. 110           Egil Storstein

Vaterlands-saneringen

1979 nr. 3, s. 178–179      Vilhelm Dybwad

Akerselva

1980 nr. 2, s. 88–105        Kirsten Flatøy

Christiania Seildugsfabrik: Industribedrift med kvinner bak maskinene

1980 nr. 4, s. 278–279     Redaksjonen

Bevaring og nybygging på Sagene

1980 nr. 4, s. 296–300    Harry Lagert

Nydalen – et lokalmiljø med sans for sin fortid

1982 nr. 2, s. 100–101     Einar Gerhardsen

Juleminner fra Grünerløkka

1986 nr. 1, s. 48–53          M.C. Øverland

Trekk fra det mørkeste Kristiania ved århundreskiftet. En politimanns erindringer

1986 nr. 4, s. 12–19          Petter Stensby

Regina – triumfbuen på Grünerløkka

1988 nr. 1, s. 4–15            Jan Eivind Myhre

Oslo gjennom 150 år: Barnas by – byens barn

1988 nr. 1, s. 16–21           Vesla Aall

Den første kommunale barnehagen: Folkebarnehage for barn fra alle land

1988 nr. 1, s. 22–29          Kari Hoel

Et fabrikkanlegg ved Akerselva fra 1855: Hjula Veveri

1988 nr. 3, s. 4–13            Erik Oluf Melvold

Viser og minner fra Vaterland: Av ekte Vaterlandsblod

1989 nr. 3, s. 53–59           Are Eriksen

Eksemplet Nedre Foss: Akerselva miljøpark – visjon og virkelighet

1989 nr. 4, s. 32–38          Jan Eivind Myhre

«Fiat lux» – bli lys

1990 nr. 4, s. 30–39         Cato Nyborg

Krigsminner: Guttedager på Egebergløkka

1990 nr. 4, s. 62–63         Erik Oluf Melvold

Akerselvruslerier

1991 nr. 1, s. 18–19            Ida Fossum Tønnessen

«Park og idrett» jubilerer: «Den grønne by»

1992 nr. 2, s. 45–49         Odd Nilsen

Akersberg gruve: Oslos sentralt beliggende sølvgruve

1993 nr. 4, s. 43–44         Erik Oluf Melvold

En liten gutt fra Vaterland

1994 nr. 2, s. 46–57         Herbert Svenkerud

Grünerløkka i trettiåra

1994 nr. 3, s. 30–35         Erik Oluf Melvold

Det gode menneske Olafia

1994 nr. 3, s. 36–45         Merete Lie Hoel

Borgerskapets barn på Grünerløkken

1994 nr. 3, s. 46–48         Erik Oluf Melvold

Med Tilla Valstad i Vaterland

1995 nr. 1, s. 36–47         Wenche Blomberg

Byens asyl

1995 nr. 1, s. 56–58          Stein Drogseth

Ny blomstring på gamle Youngs løkke?

1996 nr. 3, s. 18–23          Harry Lagert

Nasjonal og lokal industrihistorie: Flaskepeller og «kløpper»

1997 nr. 1, s. 44–49          Harry Lagert

Over «Lusegropa» til Nydalsbakken og Holmenkollen

1997 nr. 2, s. 52–56         Svein Andersen

Erindringer fra Hausmannsbrua

1998 nr. 1, s. 39–46          Harry Lagert

Tradisjonsrikt arbeidermannskor: Nydalens Sangforening 1858–1998

1998 nr. 1, s. 54–57           Morten Krogstad

Operadebatten

1998 nr. 2, s. 54–56          Erik Oluf Melvold

Av kutørjsguttas saga

1998 nr. 3, s. 4–20           Truls Aslaksby

Byestetikk i Oslo 1950–2000

1998 nr. 3, s. 34–41          Erik Oluf Melvold

Oskar Braatens ulvehi

1998 nr. 3, s. 42–55          Oskar Braaten

Fra mine gutteår på Sagene

1998 nr. 4, s. 16–23          Erik Oluf Melvold

Bymotorvei anno 1965

1998 nr. 4, s. 24–26         Harry Lagert

Skijenter i svevet

1998 nr. 4, s. 27–29          Bjørn H. Syversen

Til minne om Åsengata 12

1999 nr. 2, s. 4–17             Harry Lagert

Lek og spill i «gamle dager»

1999 nr. 2, s. 18–36         Truls Aslaksby

Utformingen av Christianias bebyggelseslandskap 1850–1900

1999 nr. 2, s. 37–39         Alf Næsheim

Christiania i Oslo: Nedre Hukebak

1999 nr. 2, s. 40–41         Alf Næsheim

Christiania i Oslo: Fra Hausmanns gates eldste tid

1999 nr. 3, s. 4–13           Erik Oluf Melvold

Noen streker til et portrett av Oslo 1950

2000 nr. 1, s. 43–45         Alf Næsheim

Christiania i Oslo: Gammelt hus under Akersberget

2000 nr. 3, s. 4–11           Tor Edvin Dahl

Veien fra Kjelsås til Oslo

2000 nr. 3, s. 12–23         Knut Kjeldstadli

Nattas historie i Oslo. Legevakten sett med byhistorikerens øyne

2000 nr. 3, s. 50–51         Erik Oluf Melvold

I lukket omslag

2000 nr. 3, s. 55–62         Odd Ristesund

Dælenenga – dal og eng øst i Oslo

2001 nr. 1, s. 26–35         Harry Lagert

Spisehus på Dampen og Ullbua i Nydalen

2001 nr. 1, s. 55–57         Leif Thingsrud

Industri i legdsprotokoll

2001 nr. 2, s. 38–46         Jan Carlsen

Da modernismen kom til Sagene og Torshov

2001 nr. 2, s. 47–49         Erik Oluf Melvold

Nanna Brochs Oslo

2001 nr. 3, s. 38–41         Alf Næsheim

Christiania i Oslo: Ærverdig bygning med farverik fortid

2001 nr. 3, s. 62                Gerd Hajum

Cuba, ikke kuba, på Grünerløkka

2002 nr. 1, s. 23–26         Alf Næsheim

Christiania i Oslo: Den gåtefulle kjøpmannen i Vaterland

2002 nr. 4, s. 4–17            Tuva Gry Øyan

Biblioteket på Grünerløkka: Norges første offentlige biblioteksbygning

2002 nr. 4, s. 58                Thor Dybhavn

Hvorfor heter det «Cuba»?

2003 nr. 2, s. 43–55         Anne Cappelen Grandt

Langs Akerselva i fotografiske fotspor 70 år etter

2003 nr. 3, s. 52–61         Kjell Dahl

Barndomsminner fra Nedre Foss

2003 nr. 4, s. 24–35         Harry Lagert

Lokalhistorisk kalender 1983

2006 nr. 1, s. 34–43         Alf Folmer

Svenskeradder og andre innvandrere i 1920-årene

2006 nr. 2, s. 56–60         Jan Sigurd Østberg

Ufullendt plan for Indre Oslo

2006 nr. 3, s. 52–61         Øystein Eike

Oslos byparker

2006 nr. 4, s. 42–46         Nils Anker

Levende bydel fredet

2007 nr. 1, s. 56–64         Morten W. Krogstad

Bjørvika – fra betongørken til barriereby

2007 nr. 2, s. 4–17           Ellen Røsjø og Bård Alsvik

Byens parker: Birkelunden og parkmusikken

2007 nr. 3, s. 20–29         Alf Folmer

Kriminalhistorie fra nyere tid: Barnemord på Grünerløkka

2007 nr. 4, s. 36–57         Øyvind Reisegg

Oslo i endring

2008 nr. 1, s. 62–68         Morten W. Krogstad

«Barcode» i Bjørvika: Handlingsrom eller handlingslammelse?

2008 nr. 4, s. 40–61         Bjørn Henry Syversen

I barndommens rike på Grünerløkka

2010 nr. 1, s. 28–41         Ida Fossum Tønnessen

Akerselva – Oslos byelv og landets travleste

2010 nr. 3–4, s. 4–21      Knut Are Tvedt

Oslo byleksikon

2011 nr. 3, s. 36–50         Guttorm Grundt

Hovedtrekk i Oslos miljøhistorie: Grønn hovedstad

2012 nr. 4, s. 14–19         Finn Dibbern

Start opp Maybach’en!

2013 nr. 4, s. 44–45         Finn Dibbern

Barndomsminner fra 1930-årene

2014 nr. 3–4, s. 40–43    Knut Nordby

Navnet KUBA i bydel Grünerløkka

2014 nr. 3–4, s. 58–61    Øyvind Reisegg

Høyhus på Grünerløkka

 

Rull til toppen