Artikler i Byminner

byminner-nr2-2015-forsideByminner er et tidsskrift med kulturhistoriske artikler fra Oslo. Tidsskriftet utgis av Oslo Museum. Tidsskriftet skal bidra med kunnskap om ulike sider ved Oslo by, før og nå. Redaktør er Anne Birgit Gran Lindaas.

Byminner har blitt utgitt siden 1955. Tidsskriftet kom med fire numre årlig fram til 2015, og kommer nå med tre numre per år. Årgangene fra og med 2007 er lagt ut på Oslo Museums nettside. Biblioteket har alle de trykte utgavene av tidsskriftet tilgjengelig.

Mange av artiklene i Byminner tar for seg Akerselva og områdene/livet langs Akerselva.

Disse artiklene er oppført i kronologisk orden under. Artiklene fra og med 2007 kan du klikke deg inn på for å lese fra MAVs nettside.

 

1956                                      Inger Sandberg

Sagene Arbeidersamfund 75 år

1956                                      Kai Hagen

Sagene, bydelen på begge sider av elven

1957                                      Vaterland – spesialhefte

1958                                      Werna Gerhardsen

Min barndoms gate

1958                                      Else Boye

Gate- og stedsnavn på Grünerløkka

1959                                      ….

Foss Jernstøperi

1963                                      Carl Just

Syttende mai i hovedstaden [bl.a. om Krohgstøtten]

1966                                      Harald Hals II

Løkker og bymark [bl.a. om Sannergården]

1966                                      Grønland – spesialhefte

1971                                      Else M. Boye

Vi gratulerer Schous Bryggeri med 150-årsjubileet

1973                                      Thorbjørn Stokke

Glimt og gløtt [fra Nydalen]

1974                                      Else Boye

Østkantutstillingen

1976                                      Else Boye

Omkring et hus og dets beboere (Sandakerveien 63, Thor Olsens stiftelse)

1976 nr. 3, s. 38–39         Hausmanns bru bygges, Hausmanns bru åpnes [bilder]

1977 nr. 2, s. 35/38          Krohgstøtten sykehus [bilder]

1977                                      Harald Moberg

Arbeidsfolk i Christiania. En fremstilling av enkle Menneskers Liv og Levned

1978                                      Harry Lagert

Nydalen – i arbeid og fritid

1979                                      Harry Lagert

Rundt brukene på Kjelsås

1979                                      Jakob Vaage

En utdødd virksomhet, isskjæring og iseksport

1979                                      Evelyn Melvold

Fra Akersbakken til Bjerregaards gate

1981                                      Ellen Lachmann Raft

Lakkegaten og familien Lachmann

1983                                      [Lilleborg]

                                               150 år ved Akerselva

1983                                      ….

Ny Yorks eldste hus i faresonen

1985                                      ….

Bjølsen

1986                                      Harald Moberg

Broer i byen

1986                                      Harald Moberg

En styrkedråpe på veien [bl.a. om plankekjørerne]

1987                                      Theodor Kielland-Torkildsen (tegninger av)

                                               De gamle forstedene

1991 nr. 4, s. 28–33           Trond E. Aslaksby 

Abelone, Vaterlands dronning

2007 nr. 3, s. 18–27         Jan Carlsen

Fjordbyminner og byfornyelse

2011 nr. 4, s. 14–31           Helge Høifødt

Østkant og vestkant i Oslo

2012 nr. 2, s. 2–11            Tallak Moland

Akerselva – elveparkens tidlige historie

2013 nr. 1, s. 34–43         Hans Philip Einarsen

Grønland. Fra syndens pøl til religiøst mangfold

2013 nr. 2, s. 46–53         Ingeborg Apall-Olsen og Gro Røde

8,2 km museum – om Arbeidermuseet på Sagene

2013 nr. 3, s. 2–15            Morten Stige og Mathilde Sprovin

Oslo: En delfin i en kløvermark? 1000 års havnehistorie

2014 nr. 1, s. 56–59         Kristin Margrethe Gaukstad

Sagveien 28 – Apotek Falken – min historie

2014 nr. 1, s. 60                 Bokomtale av Gro Røde (red.)

Livet langs elva: Oslohistorie fra Sagene – Torshov – Bjølsen – Iladalen – Sandaker – Åsen

2014 nr. 2–3, s. 14–27     Lars Jacob Hvinden-Haug

Hvem er Mangelsgårdens første byggherre?

2015 nr. 1, s. 54–55         Gro Røde

Lykke på Løkka

2015 nr. 1, s. 56–72         Gunnar Gloslie

Min oppvekst i Markveien 20 på Grünerløkka i 1930-årene

2016 nr. 1, s. 2–7              Gro Røde

Fabrikkjentene på Beierbrua