Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Artikler i Byminner

byminner-nr2-2015-forsideByminner er et tidsskrift med kulturhistoriske artikler fra Oslo. Tidsskriftet utgis av Oslo Museum. Tidsskriftet skal bidra med kunnskap om ulike sider ved Oslo by, før og nå. Redaktør er Anne Birgit Gran Lindaas.

Byminner har blitt utgitt siden 1955. Tidsskriftet kom med fire numre årlig fram til 2015, og kommer nå med to numre per år. Utgaver av Byminner fra 2016 og bakover ligger tilgjengelig hos Nasjonalbiblioteket, mens nyere utgaver er tilgjengelig på nettsiden til Bymuseet.

Mange av artiklene i Byminner tar for seg Akerselva og områdene/livet langs Akerselva:

1956 nr. 4, s. 8–13, Inger Sandberg
Sagene Arbeidersamfund 75 år

https://www.nb.no/items/272a27c24a762ec9fa533f40ddac0c9c?page=9

1956 nr. 4, s. 2–6, Kai Hagen
Sagene, bydelen på begge sider av elven

https://www.nb.no/items/272a27c24a762ec9fa533f40ddac0c9c?page=3

1957, Vaterland – spesialhefte

https://www.nb.no/items/71f32e7270b4f0c32be504307cf55ba9?page=0

1958 nr. 4, s. 2–7, Werna Gerhardsen
Min barndoms gate

https://www.nb.no/items/3d7b7b03ad357079312f714d076b5cec?page=3

1958 nr. 4, s. 9–18, Else Boye
Gate- og stedsnavn på Grünerløkka

https://www.nb.no/items/3d7b7b03ad357079312f714d076b5cec?page=9

1959

Foss Jernstøperi

https://www.nb.no/items/30f718621758b0192aa78a5677fa8886?page=19

1963 nr. 2, s. 3–14, Carl Just

Syttende mai i hovedstaden [bl.a. om Krohgstøtten]

https://www.nb.no/items/fadd9175212ec1bebb52355f9ee39800?page=3

1966 nr. 2, s. 2–8, Harald Hals II

Løkker og bymark [bl.a. om Sannergården]

https://www.nb.no/items/d892fc61131cf9ca676332b1a15c4eb3?page=3

1966, Grønland – spesialhefte

https://www.nb.no/items/4631310fab93caf60df9793a87c318cf?page=0

1971 nr. 2, s. 3–9, Else M. Boye

Vi gratulerer Schous Bryggeri med 150-årsjubileet

https://www.nb.no/items/fd6e52a472a21b2c3f45da89d11ffe53?page=3

1973 nr. 3, s. 31–34, Thorbjørn Stokke

Glimt og gløtt [fra Nydalen]

https://www.nb.no/items/68f4105082dafaee8882700e60a95624?page=31

1974 nr. 4, s. 30–32, Else Boye

Østkantutstillingen

https://www.nb.no/items/96c434f4b3aaf0d6c87bfd6a6fe6d4a6?page=31

1976 nr. 4, s. 8–22, Else Boye

Omkring et hus og dets beboere (Sandakerveien 63, Thor Olsens stiftelse)

https://www.nb.no/items/e4cbde63858d8dac47a957b3c46c62a7?page=9

1976 nr. 3, s. 38–39
Hausmanns bru bygges, Hausmanns bru åpnes [bilder]

https://www.nb.no/items/9d00f3885ccc26c2b6a845c0ab6a0241?page=39

1977, Harald Moberg

Arbeidsfolk i Christiania. En fremstilling av enkle Menneskers Liv og Levned

https://www.nb.no/items/50d13000f3d2e31b086f77f19dbf53d3?page=3

1978 nr. 3, s. 9–24, Harry Lagert

Nydalen – i arbeid og fritid

https://www.nb.no/items/28655ba916572341cc2f105ac77320dd?page=9

1979 nr. 4, s. 3–16, Harry Lagert

Rundt brukene på Kjelsås

https://www.nb.no/items/9d6f483315b1c8c3c1c37de232ada05a?page=3

1979 nr. 1, s. 30–39, Jakob Vaage

En utdødd virksomhet, isskjæring og iseksport

https://www.nb.no/items/f0afde2296cd1673d663843b11631f38?page=31

1979 nr. 1, s. 3–5, Evelyn Melvold

Fra Akersbakken til Bjerregaards gate

https://www.nb.no/items/f0afde2296cd1673d663843b11631f38?page=3

1981 nr. 1, s. 7–27, Ellen Lachmann Raft

Lakkegaten og familien Lachmann

https://www.nb.no/items/1e19a5c505c8754aedbb964e4ddf1e12?page=7

1983 nr. 2, s. 29–30, [Lilleborg]

150 år ved Akerselva

https://www.nb.no/items/f4a299debd4580d3b7ac06e5aba4e03d?page=29

1983 nr. 4, s. 19–21, …
Ny Yorks eldste hus i faresonen

https://www.nb.no/items/cf8eaa74d3e70e81ee38a443d88479a9?page=19

1986 nr. 2, s. 31, Harald Moberg

Broer i byen

https://www.nb.no/items/1903423cf4c2d09812495e4ef62c18e9?page=31

1986 nr. 4, s. 39, Harald Moberg

En styrkedråpe på veien [bl.a. om plankekjørerne]

https://www.nb.no/items/db124debb6ac6486fc2532362eba3b83?page=39

1987 nr. 1, s. 24, Theodor Kielland-Torkildsen (tegninger av)

De gamle forstedene

https://www.nb.no/items/735a0e3e8ed4586133d7c83375e36116?page=25

1991 nr. 4, s. 28–33, Trond E. Aslaksby

Abelone, Vaterlands dronning

https://www.nb.no/items/1aa7ad0d416bb10f884460985d804993?page=29

2007 nr. 3, s. 18–27, Jan Carlsen

Fjordbyminner og byfornyelse: https://www.nb.no/items/b4321cd6066265ba6c0a88cb243c7006?page=19

2011 nr. 4, s. 14–31, Helge Høifødt

Østkant og vestkant i Oslo

https://www.nb.no/items/14692586c219e7d42d1efacc3a5c54d2?page=15

2012 nr. 2, s. 2–11, Tallak Moland

Akerselva – elveparkens tidlige historie

https://www.nb.no/items/6537f7d5196d899d8ec134a06a4c0218?page=3

2013 nr. 1, s. 34–43, Hans Philip Einarsen

Grønland. Fra syndens pøl til religiøst mangfold

https://www.nb.no/items/cde1e0d7457a2be729996089d1385dbc?page=35

2013 nr. 2, s. 46–53, Ingeborg Apall-Olsen og Gro Røde

8,2 km museum – om Arbeidermuseet på Sagene

https://www.nb.no/items/f23cc742b48962d992b29306f2bb62f4?page=47

2013 nr. 3, s. 2–15, Morten Stige og Mathilde Sprovin

Oslo: En delfin i en kløvermark? 1000 års havnehistorie

https://www.nb.no/items/824e96bbc83e84b2ec87f6773e2698e3?page=3

2014 nr. 1, s. 56–59, Kristin Margrethe Gaukstad

Sagveien 28 – Apotek Falken – min historie

https://www.nb.no/items/c31de68dc2ab2441c5d85cb94d0ac396?page=57

2014 nr. 1, s. 60, Bokomtale av Gro Røde (red.)

Livet langs elva: Oslohistorie fra Sagene – Torshov – Bjølsen – Iladalen – Sandaker – Åsen

https://www.nb.no/items/c31de68dc2ab2441c5d85cb94d0ac396?page=61

2015 nr. 1, s. 54–55, Gro Røde

Lykke på Løkka

https://www.nb.no/items/d910dcccadeb2fe13bc334b1fe86bdeb?page=55

2015 nr. 1, s. 56–72, Gunnar Gloslie

Min oppvekst i Markveien 20 på Grünerløkka i 1930-årene

https://www.nb.no/items/d910dcccadeb2fe13bc334b1fe86bdeb?page=57

2016 nr. 1, s. 2–7, Gro Røde

Fabrikkjentene på Beierbrua

https://www.nb.no/items/231b9281e9431113f00ff3ce37368fde?page=3

Artikler om Akerselva og områdene rundt i nyere Byminner:

2017 nr. 2, s. 4, Jorunn Sanstøl

Med kunstnerblikk på Akerselva

https://www.oslomuseum.no/wp-content/uploads/2017/05/Byminner_02-2017_web-t-5.pdf

2017 nr. 2, s. 30, Kirsti Gulowsen:

Sagveien 28 – speil av en bydel gjennom 150 år

https://www.oslomuseum.no/wp-content/uploads/2017/05/Byminner_02-2017_web-t-5.pdf

2018 nr. 1, s. 12, Anne Mette Hegdahl:

Kunstnerliv og rivningstrusler – om Hønse-Lovisas hus på 1970-tallet
https://www.oslomuseum.no/wp-content/uploads/2017/05/Byminner_01-2018_web.pdf

2018 nr. 1, s. 18, Lars Emil Hansen:

Kulturkafeen Hønse-Lovisas hus – nå en del av Oslo Museum
https://www.oslomuseum.no/wp-content/uploads/2017/05/Byminner_01-2018_web.pdf

2019 nr. 1, s. 32, Reidun Anne Johannesen
Om Sagenegutten som ble østkantens dikter
https://www.oslomuseum.no/wp-content/uploads/2017/05/Byminner_01-2019_web-1.pdf

Rull til toppen