Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Detaljregulering for Maridalsveien 299 mfl 

Vi kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig sterke argumenter for å tillate høyere utnyttelse og høyere gesimshøyder og mønehøyder i Maridalsveien 299 mfl. enn småhusplanen tillater, og fremfor alt ikke i den delen av planområdet som ligger sør for Nydalen Bruks vei.

Les hele fellesuttalelsen fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner:

Detaljregulering for Maridalsveien 299 mfl 
Rull til toppen