Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Kommende byggesøknad i Bentsebrugata 15–19 

 Det bør ikke søkes om å få øke byggehøyden i Bentsebrugata 15, 17 og 19 fra fire til fem etasjer 

Det er ingen grunn til å tro at PBE vil godkjenne at eiendommen påbygges med ytterligere én etasje. Byggesakshistorikken for eiendommen siden 2015 tilsier at det vil være misbruk av tid og ressurser å søke om dette. Antallet søkere og tiltakshavere har vært nesten like mange som tallet på søknader om påbygg har vært.

Som det fremgår av byggesakshistorikken ble prosjektet med påbygg i én etasje fra tre til fire etasjer, som ledet til rammetillatelsen i 2017, «fremforhandlet gjennom en lengre prosess mellom oss [PBE] og tidligere aktører på eiendommen, og representerer dermed også hva som kan forventes tillatt». Hensynet til naboene og hensynet til naturlandskapet og Akerselva miljøpark ble nøye avveid da PBE 7. desember 2017 ga rammetillatelse til å øke byggehøyden til fire etasjer. 

Les hele fellesuttalelsen fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner her:

Kommende byggesøknad i Bentsebrugata 15–19 
Rull til toppen