Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Utbedring av turvei ved Lillogata

Foto Else M. Skarheim

Vi trenger gode turveier

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) støtter intensjonen om gode turveier med universell utforming i Akerselva miljøpark der det kan gjøres uten vesentlig å forringe verdifull natur.

Gruslegging av den aktuelle turveistrekningen har vært et ønske fra mange ettersom fuktige perioder med temperaturer over null gjør at dagens underlag blir mykt og gjørmete. Vi ber likevel om at det utvises størst mulig aktsomhet under utbedringsarbeidene for å beholde stedets naturverdier og kvalitet. Denne 100-meterskogen har stor opplevelsesverdi for brukere av området. 

Anleggsperiode i fuglenes hekketid er ikke ønskelig

Det opplyses at en planlegger å starte arbeidene på turveien i løpet av første halvår 2024. Vi gjør oppmerksom på at mai og juni er hekketid i området der fugler i minst mulig grad bør forstyrres.

Les hele uttalesen her:

Foto Else M. Skarheim

Utbedring av turvei ved Lillogata
Rull til toppen