Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Reguleringsforslaget for Gjerdrums vei 1-5 vil være ødeleggende for kulturmiljøet

 Uttalelse til oppstart av detaljregulering Gjerdrums vei 1-5

Reguleringsområdet Gjerdrums vei 1-5 ligger innenfor kommunedelplan Akerselva Miljøpark som gir føring om tilpasning til det historiske miljøet. Adressen inneholder «Birkely» og «Dampen», to viktige bygninger fra industrimiljøet rundt Nydalens Compagnie AS, og har nærhet både til trehusbebyggelsen i Sandakerveien, Tverrvei 1-4 og industribyggene langs Akerselva.

Den foreslåtte bygningsmassen vil utvide og erstatte dagens bygninger i Gjerdrums vei 5 med opptil 8 etasjer og strekke seg på baksiden av «Birkely» og «Dampen». 

Miljøforeningen Akerselvas Venner mener forslaget vil dominere og være totalt ødeleggende for helheten i kulturmiljøet i området. 

Bygningene Birkely og Dampen i desember 2023

Reguleringsforslaget for Gjerdrums vei 1-5 vil være ødeleggende for kulturmiljøet
Rull til toppen