Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Forbered gjenåpning av Tåsenbekken og Nygårdsbekken ved Bakkehaugen

Det bør legges inn bestemmelsesområder på plankartet som sikrer at lukkede bekker
innenfor planområdet, herunder både Tåsenbekken og Nygårdsbekken, kan gjenåpnes.

Planarbeidet bør spesielt se på mulighetene for bekkeåpning fra sør mot nord i grøntdraget mellom
Tåsenveien 31, 33, 35, 37, 39, 41, Godals vei 2, 4, Hauges vei 34, 36 (i vest) og Carl Grøndahls vei 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, Godals vei 3, 8, 6, Hauges vei 32, 30 (i øst), med eventuell videreføring nordover i
Michel Nielsens vei (jf. dreneringslinjen på kartet på forrige side).

Planarbeidet bør videre undersøke mulighetene for å gjenåpne bekken som går i dalsøkket mellom
åsryggen for Bakkehaugen kirke og åsryggen for Bakkehaugen gård.

Vi minner om at det er en uttalt politisk målsetting å gjenåpne Oslos lukkede elve- og bekke-
strekninger der dette er mulig. Dette er viktig for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere nedbør, og gjøre Oslo til en attraktiv, blågrønn by.

Uttalelsen til oppstart av planarbeid kan lastes ned her:

Forbered gjenåpning av Tåsenbekken og Nygårdsbekken ved Bakkehaugen
Rull til toppen