Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Gjenåpning av Torshovbekken ved Dælenenggata 37-39 bør sikres ved rekkefølgebestemmelse

For å unngå at tiltak i planforslaget havner innenfor minimumssonen på 12 meter fra vannkanten for Torshovbekken når bekken gjenåpnes, må formålsgrensen for feltet som er foreslått regulert til bebyggelse og anlegg, trekkes minst 3,5 meter lenger vekk fra bestemmelsesområde for Torshovbekken. 

Bestemmelsesområdet bør forlenges ned til Dælenenggata på plankartet, og også opp til planområdets nordøstre avgrensning, for å sikre at Torshovbekken kan gjenåpnes gjennom hele området som er foreslått regulert til offentlig park på plankartet. 

Dessverre er gjenåpningen av Torshovbekken ikke blitt sikret gjennom rekkefølgebestemmelse og utbyggingsavtale. Dette er i praksis nødvendig for at tiltaket skal bli realisert. Det er ingen grunn til å kreve mindre når forslagsstiller er et kommunalt enn når forslagsstiller er et privat foretak. 

Last ned hele uttalelsen fra Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner

Gjenåpning av Torshovbekken ved Dælenenggata 37-39 bør sikres ved rekkefølgebestemmelse
Rull til toppen