Nylandsveibrua må fjernes helt eller i det minste rampes ned til Schweigaards gate sørfra

Presentasjonen «Tar vi rett medisin for å få åpnet Akerselva?» ble holdt av Are Eriksen 4. mai 2022 på Oslo byutviklingsutvalgs seminar om byutvikling langs nedre del av Akerselva, med undertittelen «Offentlig og privat planlegging i Oslo S – Vaterland område.

Nylandsveibrua må fjernes helt eller i det minste rampes ned til Schweigaards gate sørfra
Rull til toppen