Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Gangveien på Akerselvas vestside nordover fra Vaterland bru må realiseres

Gangvei Akerselva
Gangveien sett nordover fra Vaterlands bru, med Hausmanns bru i bakgrunnen. De to bygningene til venstre er Christian Krohgs gate 2. Gangveien må være attraktiv for allmennheten – et sted å gå, trille, sitte, fiske, fortøye båten, gjøre et innkjøp eller nyte god mat og drikke.

 Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner er sterkt bekymret over at rekkefølgebestemmelsen om gangvei langs Akerselva i reguleringsaken for Christian Krohgs gate 2 er kraftig svekket ved at den er endret fra «ferdig opparbeidet» til «sikret opparbeidet». Vi kan ikke se at det foreligger en begrunnelse for endringen.

Gangveien på Akerselvas vestside nordover fra Vaterland bru må realiseres
Rull til toppen