Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Hele Sandakerveien 113-119 og deler av 121 bør reguleres til en rektangulær park på minst 20 mål i Nydalen

Slik kunne en større park i Sandakerveien være

Miljøforeningen Akerselvas Venner ber Oslo Kommune om å benytte denne sannsynligvis siste muligheten til å rette opp etterslepet i grønn infrastruktur i dette sentrale området av Nydalen med etablering av stadig nye boliger.

Plan- og bygningsloven sier grønnstruktur skal være viktig i kommunenes arealbruk. Den nyeste kommuneplanen sier kommunen må sikre god tilgang på grønne områder for organisert og uorganisert lek, idrett og rekreasjon ved å videreutvikle og etablere nye parker og lokale løkker. Parken Reguleringsforslaget foreslår en L-formet park på 11.7 mål inkludert gang og sykkelveier.

Hele Sandakerveien 113-119 og deler av 121 bør reguleres til en rektangulær park på minst 20 mål i Nydalen
Rull til toppen