Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Styret i MAV 2023-2024

Fra venstre: Are Eriksen, Erik Gulbrandsen, Erik Østlyngen, Bjørg Valvik, Olav Fossbakken, Gard Espeland, Aslak Malmåsen, Trygve Riis og Runar Holen.
Ikke på bildet: Kåre Ivar Gauksrud og Kirsti Gjermundsen

Årsmøtet 20. mars 2023 valgte følgende styre og seinere konstituert med:

Leder: Erik Østlyngen – post@akerselvasvenner.no – 916 03 408

Nestleder: Are Eriksen – are.eriksen@wemail.no – 982 82 885

Sekretær: Trygve Riis 

Styremedlem: Runar Holen – runarnyc@gmail.com – 984 69 021

Styremedlem: Kåre Ivar Gauksrud – kare.ivar.gauksrud@gmail.com – 478 99 811

Styremedlem: Erik Gulbrandsen

Styremedlem: Aslak Malmåsen – aslakm44@gmail.com – 902 19 877

Styremedlem: Per Østvold – ostvold.per@gmail.com – 916 94 130

1. varamedlem: Bjørg Valvik

2. varamedlem: Olav Fossbakken

3. varamedlem: Gard Espeland – gaesp@online.no – 918 38 158

4. varamedlem: Kirsti Gjermundsen

Revisor: Kristine Sagabraaten

Valgkomite 2024: Kåre Ivar Gauksrud og Kjersti Hovden

Styret i MAV 2023-2024
Rull til toppen