Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Month: mars 2023

Hele Sandakerveien 113-119 og deler av 121 bør reguleres til en rektangulær park på minst 20 mål i Nydalen

Miljøforeningen Akerselvas Venner ber Oslo Kommune om å benytte denne sannsynligvis siste muligheten til å rette opp etterslepet i grønn infrastruktur i dette sentrale området av Nydalen med etablering av stadig nye boliger. Plan- og bygningsloven sier grønnstruktur skal være viktig i kommunenes arealbruk. Den nyeste[…]

Styret i MAV 2024-2025

Årsmøtet 20. mars 2024 valgte følgende styre: Leder: Erik Østlyngen – post@akerselvasvenner.no – 916 03 408 Styremedlem: Trygve Riis  Styremedlem: Runar Holen – 984 69 021 Styremedlem: Kåre Ivar Gauksrud – 478 99 811 Styremedlem: Aslak Malmåsen – 902 19 877 Styremedlem: Per Østvold – 916[…]

Vedtekter

VEDTEKTER FOR MILJØFORENINGEN AKERSELVAS VENNER  1. Formål Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) skal arbeide for å bevare, gjenopprette og videreutvikle et variert, levende og naturlig miljø for mennesker, flora og fauna i Akerselva og området langs elva, samt stimulere folks interesse for Akerselva. MAV skal arbeide for[…]

Rull til toppen