Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Velkommen til årsmøte

Velkommen til årsmøte i Miljøforeningen Akerselvas Venner.

Tid: mandag 20. mars kl 18.30 – 20.30.

Sted: Deichman Torshov, Sandakersenteret, Sandakerveien 59 (søndre inngang).
Trikk 11, 12 og 18 stopper utenfor Sandaker senter.

Dagsorden:

 1. Konstituering av møtet
  Valg av møteleder og referent, godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Styrets årsmelding 2022
  Vedlegg 1 (se lenke ovenfor) – Styrets årsmelding for kalenderåret 2022:
  Forslag til vedtak: Styrets årsmelding tas til etterretning.
 3. Utvidelse av formål i MAV’s vedtekter
  Vedlegg 2 (se lenke ovenfor) – To ulike forslag til nytt formål i vedtektene.
  Utvidelsene er understreket i kursiv.
  Vedtektsendring krever 2/3 flertall.
 4. MAV’s handlingsplan 2023
  Vedlegg 3 (se lenke ovenfor) – Forslag til MAV’s handlingsplan 2023
  Forslag til vedtak: MAV’s handlingsplan 2023 vedtas.
 5. Regnskap 2022 og budsjett 2023
  Vedlegg 4 (se lenke ovenfor) – Regnskap 2022 signert av styret med revisorberetning
  Vedlegg 5 – Budsjett
  Forslag til vedtak: Regnskap for MAV 2022 godkjennes.
  Forslag til vedtak: Budsjett for MAV 2023 godkjennes.
 6. Valg av styreleder, styre, revisor 2023 og valgkomite 2024
  Vedlegg 6 (se lenke ovenfor) – Valgkomiteens innstilling og styrets innstilling til valgkomite 2024
  Det er ønskelig å supplere styret og valgkomiteen utover innstillingene.

Etter årsmøtet pause, og foredraget «Smakebiter fra industrien som fantes i nederste del av Akerselva» ved konservatorene Tone Rasch og Ingebjørg Eidhammer fra Norsk Teknisk Museum.

Lager med huder til remproduksjon, Den Norske Remfabrik, Chr. Kroghsgate 2, Oslo omkring 1900.
            Foto: Wilh. Scheel & Co / Norsk Teknisk Museum

Velkommen til årsmøte
Rull til toppen