Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Nok et bygg skal reises i Akerselva miljøpark

Illustrasjonen er sakset fra Sagene Avis 16/2-23.

Onsdag 15. februar sa Oslo bystyres byutviklingsutvalg ja til at den tysk-norske skolen skal få lov til å bygge ungdomsskole og videregående skole i et nytt bygg helt inntil Akerselva på Myraløkka. Kun Rødt stemte nei. I dag ligger det to rødmalte brakker på tomta (vis a vis nrk Østlandssendingen).

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har tidligere sagt nei til byggesaken og påpekt at denne delen av planområdet har vært regulert til friområde gjennom en årrekke, og at det ikke vil bli nok utearealer til elevene. Begge foreninger har støttet omreguleringen av de nåværende lokalene langs Akerselva til barnehage og barneskole.

Erik Østlyngen, som leder Miljøforeningen Akerselvas Venner, sier til Sagene avis at bynaturen er spesielt viktig. – Enhver liten grønn lapp er viktig, og bydel Sagene har minst grønt per beboer. Selv om vi har en del fine parker, så har vi ikke mye. De grøntområdene som er, er en begrenset ressurs. Derfor er Akerselva så mye brukt, sier han og fortsetter:

– Det er veldig mye liv i elva, og det livet sprer seg akkurat i kantsonen. Elva med kantsonen er noe av det rikeste biologiske livet vi har. (Artikkelen i Sagene Avis ligger bak en betalingsmur. )

Per Østvold, leder for Oslo Elveforum sier han er skuffet over det rødgrønne byrådet. – Byrådet har uttalt at de vil forsterke vernet av byvassdragene og den byggefrie sonen på minst 20 meter langs hovedvassdragene. Men det er i festtalene. I det virkelige livet ser det helt annerledes ut, sier Østvold.

Les også tidligere artikler.

Nok et bygg skal reises i Akerselva miljøpark
Rull til toppen