Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Akerselva må åpnes opp når Galleri Oslo rives

Illustrasjon Schweigaards gate 10 m.fl.
Når Galleri Oslo rives, kan Nylandsveien legges på bakken, Akerselva åpnes helt ned til sporområdet, og parken langs Akerselva forlenges ned til Schweigaards gate. Illustrasjon: Studio-Sang / A-lab.

– Akerselva bør åpnes opp og elveparken videreføres gjennom planområdet og ned til
sporområdet. Elveparken bør ha en raus bredde på begge sider av elven, slik at det
oppleves som et romslig elverom. Dette uttaler Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) og Oslo Elveforum i en fellesuttalelse datert 22. juni 2022. Bakgrunnen er planprogrammet for Galleri Oslo (Schweigaards gate 10 mfl.).

Saksinnsyn.

Akerselva må åpnes opp når Galleri Oslo rives
Rull til toppen