Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

– Foreningen trenger flere medlemmer

Erik Østlyngen og Are Eriksen

– Vi trenger flere medlemmer, sier Erik Østlyngen, nyvalgt leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV). Han overtok etter Are Eriksen på foreningens ordinære årsmøte 31. mars 2022. Are Eriksen fortsetter som styremedlem og utreder.

Foreningen har i dag rundt 200 betalende medlemmer, herav 17 borettslag og sameier. Erik mener foreningen trenger både flere aktive og støttende medlemmer. Erik er svært fornøyd med at tre nye elvevenner er blitt med i det styret.  – Hvis vi skal klare å beholde og videreutvikle elva og miljøparken som et variert, levende og naturlig miljø for mennesker, flora og fauna, må vi bli mange flere medlemmer og skape en tydelig stemme og ha en opinion i ryggen.

– Vi har satt oss ambisiøse mål for aktiviteter i 2022, forteller Erik. I tillegg til at foreningen uttaler seg i alle relevante plansaker, ønsker vi å få spredt de viktigste sakene i media. Vi ønsker flere utadrettede aktiviteter som å guide folk ned elva og arrangere åpne møter om temaer som interesserer elvevenner. Medlemmer må gjerne ta kontakt hvis de har forslag til saker og aktiviteter, sier Erik.

Erik har spesiell interesse for fotografering av fugle- og dyrelivet langs elva og følger nøye med på alt som skjer i nærområdet der han bor ved Badebakken og Bjølsendumpa. Han oppfordrer andre, som har mulighet, til å følge med på utviklingen i «sin» del av Akerselva.

(Artikkelen fortsetter etter bildet.)

Årsmøtet 2022

Årsmøtet

På årsmøtet 31. mars i Grendehuset i Korsgata 16 møtte det 28 medlemmer. Det var stort engasjement, særlig om handlingsplanen for 2022, hvor mange hadde forslag. Dette vil det nyvalgte styret følge opp.

Etter årsmøtet består styret av følgende:

  • Erik Østlyngen (leder)
  • Kåre Ivar Gauksrud (styremedlem)
  • Per Østvold (styremedlem)
  • Are Eriksen (styremedlem)
  • Runar Holen (nytt styremedlem)
  • Aslak Malmåsen (nytt styremedlem)
  • Anette Juliussen (nytt styremedlem)
  • Kjersti Hovden (1. vara)
  • Gard Espeland (2. vara)

Revisor: Klaus Bryn

Etter behandling av årsmøtesakene viste Erik Østlyngen en bildeserie om fugle- og dyrelivet langs Akerelva.

– Foreningen trenger flere medlemmer
Rull til toppen