Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Vil bygge i friområdet i Nydalen

Nydalen Energi vil plassere en 14,5 m høy, sylindrisk akkumulatortank (jf. Illustrasjonen) og en rekke energibrønner innenfor regulert friområde i Nydalen.

– Vi forutsetter at det ikke etableres energibrønner innenfor arealer regulert til friområde, og at alle energibrønnene plasseres minst 20 meter fra Akerselvas vannkant, herunder både de brønnene som etableres i Nydalen Bruks vei, og de energibrønnene som eventuelt etableres innenfor søkers eiendom (gnr./bnr. 58/326) sør for eksisterende energianlegg.

Dette skriver Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner i et merknadsbrev datert 10. mars 2022 til Norges vassdrags- og energidirektorat. Bakgrunnen er at Nydalen Energi har søkt om utvidelse av varmesentral og konsesjonsområde for fjernvarme i Nydalen.

Saksinnsyn.

Vil bygge i friområdet i Nydalen
Rull til toppen